Abonnementsartikel

Helt på linje med flere andre aktører på årets Copenmind-konference efterspurgte repræsentanterne fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) ved Aarhus Universitet på omgående handling, hvis nogle af de globale udfordringer skal imødegås bare nogenlunde i tide.

- Global opvarmning, ændrede økosystemer, ændrede udbytter og at vi er i fare for at løbe tør for vand i store dele af verden er udfordringer, vi alle sammen står over for, påpeger Jørgen E. Olesen, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø ved DJF.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Lige nu må vi erkende, at vi ikke tager tilstrækkeligt godt hånd om udfordringerne. Det ser man for eksempel ved, at skovrydningen og udledningen af drivhusgasser fortsat stiger. Her spiller landbruget en stor rolle – og vil gøre det med hensyn til at ændre billedet, siger Jørgen E. Olesen.

Selv om det kan lyde uoverskueligt at tale om globale opgaver, påpeger han, at udfordringerne skal løses i flok.

- Prognoser viser, at selv hvis industrilandene reducerer udslippet af CO2 med den lovede andel i forhold til Kyoto-aftalen, så vil vi stadig stå med problemet med u-landene, der naturligvis ønsker at udvikle deres økonomi, men samtidig øger CO2-udslippet markant, siger Jørgen E. Olesen.

- Så allerede nu ser det meget vanskeligt ud med hensyn til at mindske CO2-udledningen. Og da det som nævnt ikke er eneste udfordring, der venter os, så skal vi alle handle nu, siger han.

Debatten skal tages

Selv om der kan sættes store spørgsmålstegn ved udnyttelsen af biomasse til energiformål, så er biomasse verdens største vedvarende energikilde, fremhæver Uffe Jørgensen, seniorforsker, DJF.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Selvfølgelig skal man tage debatten om bioenergis berettigelse som formål for dyrkningen. Udnyttelsen af jord og vand og om biobrændstoffer virkelig er en attraktiv løsning i forhold til at nedbringe udledningen af drivhusgasser er store spørgsmål, som skal besvares, siger han.

- Men biogas viser sig allerede som en meget effektiv mulighed i forhold til at mindske udledningen af drivhusgasser. Udvaskningen af kvælstof kan begrænses markant, især ved flerårige energiafgrøder. Ligeledes ser flerårige energiafgrøder utroligt effektive ud med hensyn til at binde kulstof i jorden, siger Uffe Jørgensen.

- Så der gemmer sig masser af energipotentiale og miljøfordele på landbrugsjorden, men vi skal naturligvis arbejde benhårdt og koncentreret for at vælge de hensigtsmæssige løsninger, siger han.