Abonnementsartikel

10 bornholmske svineproducenter har vist fremsyn og er gået sammen om at drive to mobile anlæg til gylleseparation. Det er der flere gode grunde til - der er nemlig fordele for både svineproducenterne, for biogasproduktionen på Bornholm og for miljøet

Svineproduktion er naturligt forbundet med produktion af husdyrgødning - ofte gylle, som anvendes til gødskning af afgrøder.

Gødskningen vanskeliggøres af rågyllens skæve indhold af kvælstof og fosfor. Svinegyllen indeholder "for meget" fosfor i forhold til planternes behov, og rågyllens indhold af organisk bundet kvælstof er ikke umiddelbart til rådighed som plantenæring. Rågyllens værdi som gødning forbedres, når det i et biogasanlæg udsættes for anaerob forgæring.

Bliv abonnent og læs hele artiklen

Prøv vores introduktionstilbud for kun 1 kr. første måned og få adgang til alle artikler på Maskinbladet.dk
Få adgang nu
Allerede abonnent?
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.