Lyt til artiklen:

Enggræs med PFAS kan være uegnet som foder

00:00
Hastighed: ???x
02:21

Abonnementsartikel

Græs på 60 kystnære engarealer indeholder PFAS over Fødevarestyrelsens indikatorværdi for foder.

En række engarealer tæt på kysterne kan være udsat for PFAS-forurening i en grad, så enggræsset er uegnet til foder.

Det viser en ny undersøgelse, som NIRAS har lavet for Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I undersøgelsen blev der taget prøver af græs og overfladevand på 67 statsejede engarealer. Fødevarestyrelsens indikatorværdier var overskredet på 60 engarealer.

Der blev også analyseret for PFAS i prøver fra vandhuller på engene. Her blev der fundet PFAS over indikatorværdien på ni ud af i alt 47 arealer. Når der er tale om "indikatorværdi", er det fordi viden om overskridelse af denne værdi ikke kan stå alene, men indikerer, at der kan være problemer med, at græsset anvendes som foder, og at det bør undersøges yderligere, skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Prøverne blev primært taget i en afstand af op til én km fra havet langs Vestkysten fra Skagen til grænsen og langs den sjællandske vestkyst fra Rørvig til Skælskør. Desuden blev der taget syv prøver ved den østjyske kyst.

Fra havet til land

- Resultaterne kunne tyde på, at der ud over punktkilder kan være tale om diffus forurening med PFAS, som blandt andet kan spredes fra havet til land. Der er tidligere fundet PFAS i vand og i havskum langs kysten. Der er dog brug for yderligere undersøgelser af mulige kilder og spredningsveje for blandt andet at finde ud af, hvordan PFAS er udledt til og spredes via havet, siger kontorchef Jane Hansen fra Miljøstyrelsen.

I sommeren 2022 fandt Miljøstyrelsen og kommunerne PFAS i et stort antal vandprøver langs kysterne, dog under den vejledende grænseværdi for badevand.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Naturstyrelsen ejer de undersøgte enge og har underrettet Fødevarestyrelsen om resultaterne. Fødevarestyrelsen vurderer nu, om prøveresultaterne på de enkelte arealer kræver yderligere undersøgelser f.eks. ved at analysere de dyr, der har afgræsset arealet eller ved at analysere græs, som er høstet på arealet.

PFAS-fund i græs efterlader økologisk landmand i svær limbo

Se også:

PFAS-fund i græs efterlader økologisk landmand i svær limbo

Naturstyrelsen har givet landmænd, som forpagter arealer, hvor der er taget græsprøver, besked om prøveresultaterne.

Se kort med PFAS værdier i græs

Se kort med PFAS værdier i vand

Læs mere om baggrunden for undersøgelsen af PFAS i græs