Lyt til artiklen:

37 hektar på Endelave skal ud af drift for grundvandet

00:00
Hastighed: ???x
04:05

På Endelave, en ø i Kattegat under Horsens Kommune, hentes drikkevandet op fra et område der er mindre, end man hidtil har troet. Det skriver DR

Ud af øens 1320 hektar kommer drikkevandet fra et areal på omkring 37 hektar. Derfor har Horsens Kommune besluttet, at jorden ikke må dyrkes på de 37 hektar omkring drikkevandsboringerne. Hverken konventionelt eller økologisk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

60 procent af Endelave er agerjord, og derfor er det besluttet at jorden skal omfordeles på en ny måde. Det skal ske gennem Life Bioscape, som et et naturgenopretnings- og biodiversitetsprojekt med EU-støtte, det fortæller Henrik Ørtenblad, der er projektleder i Bioscape til Maskinbladet.

- Vi har lavet en stor geologisk undersøgelse med seismologiske målinger og målt dybt, for man har ikke før kendt undergrunden der. Og så har geologen kigget på det og fundet ud af at det er det rigtige drikkeområde, som drikkevandet hentes fra. Men vandet ligger højt, kun 20 meter nede, og så er der ikke så meget beskyttelse, siger Henrik Ørtenblad.

Han understreger at der for nuværende ikke er nogle problemer med drikkevandet på Endelave, men at man kan se begyndende nedsivning af nitrat og en smule pesticid, da jordlaget over grundvandet er så tyndt.

- Derfor har man valgt at beskytte indvindingsområdet. Det har vi så præcist afklaret med geologiske målinger, og så har Horsens Kommune besluttet, at det skal tages ud af drift. Fordi det er en ø er der ikke alternativer. Der er få andre mulige drikkevandsboringer der, men de ligger også meget terrænnært med dårlig beskyttelse.

Jordfordeling

Bioscape har gang i tre projekter i regionen med et samlet budget på 37 millioner kroner, hvoraf de 22 millioner kommer fra EU.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Endelave skiller sig dog ud, idet man her kobler flere tiltag sammen.

- Et sideprojekt er så, at vi laver multifunktionel jordfordeling. Sådan så det giver muligheder for landmændene, udover at lægge jord sammen og købe og sælge, så man kan få sammenhængende områder. Det har vi landbrugsstyrelsen med inde over til, fortæller Henrik Ørtenblad, som kan oplyse at der om aftenen 5. januar er møde med lodsejerne.

- Vi vil snakke med dem og orientere om mulighederne for dem, og om hvordan de kan se sig selv idet. Bagefter taler vi så individuelt med lodsejerne. Så det er ret ret stort puslespil, siger projektlederen.

Dermed står man på Endelave med en indsats for at redde øens drikkevand, der samtidig kan vise sig at sikre mere sammenhængende natur på øen.

- Det vigtige er, at alting foregår frivilligt i samarbejde med lodsejerne. Og vi vil meget gerne have vådområder og afgræsning tænkt med i det vi gør. Og der skal jo også være landmænd der vil stå for det og passe dyrene, siger Henrik Ørtenblad.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På Endelave er Bioscape, Region Midtjylland, Horsens Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus Universitet og Seges med i projektet.

- Det er det vi prøver at lave. At tænke de grønne tiltag sammen og drage nytte af viden på tværs, siger projektlederen.

To andre projekter

Udover projektet på Endelave er der også et projekt i gang ved Byn sø i Lemvig Kommune, hvor søen skal oprenses og en å genslynges for at sikre og genskabe biodiversiteten, der blandt andet tæller mange vandplanter.

- Og så vil vi i samarbejde med landmændene få stoppet nogle dræn i området, sådan så grundvandet står højere og ikke udvasker for meget okker. Og så for at skabe fugtige områder for biodiversiteten, siger Henrik Ørtenblad.

Også Aastrup Kær i Juelsminde i Hedenstedkommune har Bioscape også fingrene i. Her er håbet at lave vådområder, genskabe vådområder og få samlet fragmenterede naturområder til større, samlede arealer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Og så samarbejder vi med lodsejerne om at sætte køer ud og få afgræsset. Og samtidig skal det være klimabeskyttelse, fordi man kan tilbage holde vand ved kraftige regnskyl. Det kan sikre et nærliggende sommerhusområde som nemt oversvømmes ved storm og regn, fortæller Henrik Ørtenblad.