Lyt til artiklen:

Tørret tang i kalvefoder kan påvirke diarré

00:00
Hastighed: ???x
01:15

Abonnementsartikel

Forskning skal undersøge om tørret tang kan bruges som tilskud til mælkefodring af småkalve og den vej mindste risikoen for diarré.

Ph.d. studerende Milani Bhagya Samarasinghe skal den 6. januar forsvare sit studie på Aarhus Universitet om brug af tang i kalvefoder.

Milani Bhagya Samarasinghe har forsket i tangs biologiske egenskaber, når det fodres i mælken til kalve fra fødsel til fravænning ved to måneders alderen, skriver Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I forsøg med pattegrise, har tang således vist sig at indeholde sundhedsfremmende stoffer med positiv effekt på tarmens sundhedstilstand.

Derfor er det også interessant at undersøge, om det samme gør sig gældende for småkalve, skriver Milani Bhagya Samarasinghe i sit resumé før forsvaret.

På den baggrund har Milani Bhagya Samarasinghe gennemført forsøg med småkalve og undersøgt påvirkningen af tarmens sundhedsmæssige tilstand, systemiske immunforsvarsresponser samt kalvenes tilvækst når tangarterne Ascophyllum nodosum, Saccharina latissima og Ulva spp., er tildelt i en dosis svarende til fem procent af mælkens tørstof.

Ph.d.-projektet er udført ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.