Abonnementsartikel

De studerende blev væk, da DJF i år udbød fire nye kandidatuddannelser. Alligevel tror fakultetet på studiernes relevans

17 studerende valgte i år at starte på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet. Det er noget mindre end fakultetet havde håbet på, da de fire nye kandidatuddannelser og bacheloruddannelsen blev udbudt for første gang i foråret.

Alligevel vil studieadministrationen ikke tale om hverken fiasko eller skuffelse:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Der har generelt været færre studerende end sidste år, der har søgt om optagelse på universiteterne.

- Så det tager vi helt roligt, selvom det selvfølgelig ville være rart med flere studerende. Men nu er vi i gang og får gjort os nogle erfaringer, og det mener jeg er uhyre vigtigt i forhold til de kommende års rekruttering, siger Rasmus Pedersen, fuldmægtig, studieadministrationen, DJF.

Der er brug for dem

Det har været en lang proces at nå frem til studiestarten 25. august. På vejen har universitetet blandt andet brugt tid på at dokumentere, at der reelt er et behov for de nye uddannelser og de kommende kandidater:

- Jordbrugs- og fødevareerhvervene skriger på højtuddannet arbejdskraft, og de kan langt fra rekruttere det antal medarbejdere, som er nødvendigt for at holde trit med udviklingen. Så vi ved, der er et erhvervsmæssigt behov for de fire kandidatuddannelser.

- Derudover er der et enormt mediemæssigt fokus på blandt andet fødevarer og miljø, hvor vores forskere ofte udtaler sig. Det er med til at øge fokus på erhvervene og på os som uddannelsesinstitution, og det tror jeg skaber interesse for studierne, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Manglet ambassadører

Netop opgaven med at skabe fokus og opmærksomhed har ligget hos fakultetets kommunikationsenhed. Og den opgave har været vanskelig, mener kommunikationslederen:

- Det har været meget svært, dels at skulle kommunikere, at vi har nye uddannelser, dels at vi er et nyt fakultet. Men det har været lærerigt, og vi har da gjort os nogle erfaringer om, hvad der skal til, siger Claus Bo Andreasen, kommunikationsleder, DJF.

Han mener derfor, at næste træk bliver væsentligt lettere:

- Jeg tror, at noget af det, der især virker, når man skal rekruttere studerende, er de erfaringer, som nuværende studerende har at give videre til de kommende. Det har vi fået bekræftet, når vi har været repræsenteret på uddannelsesmesser og fagmesser som Agromek.

- De ambassadører har vi så fået nu, og dermed kan vi kommunikere mere målrettet til de unge næste år, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Næsten enetimer

Til trods for at der ikke er mere end 17 optagne på DJF-uddannelserne tilsammen, kommer det ikke til at skorte på studiemiljø, lover Rasmus Pedersen:

- Vi vil gøre alt for at få etableret et godt studiemiljø, og har indrettet sofahjørne, thekøkken og masser af pc-pladser, oplyser han.

De studerende, som har base på Trøjborg i Århus, men som også indimellem skal opholde sig på fakultetets afdeling i Foulum, får desuden gunstige vilkår, når det gælder undervisning, mener han:

- Der er fem-seks studerende på de tre hold, det er lykkedes os at få etableret i år, så der er i hvert fald masser af tid til den enkelte studerende.

Brud på KU-monopol

Med de nye uddannelser har DJF brudt Københavns Universitets mangeårige monopol på at udbyde uddannelser inden for jordbrugs- og fødevareerhvervene. Det vurderer Rasmus Pedersen som et plus – både i forhold til de studerende og erhvervene:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Uden at lyde konfronterende så håber jeg da, at det vil medvirke til at opgradere hele faget, at vi nu er flere om at løfte opgaven.

- Samtidig har jeg en forhåbning om, at det fremover vil gøre det lettere, at trække flere unge til faget, at vi er to til at udbyde uddannelser og løfte opgaven med at skabe opmærksomhed omkring studierne og de erhvervsmuligheder, de giver, siger Rasmus Pedersen.