Lyt til artiklen:

Regeringen vil inddrage mange i visionsplan for landbruget

00:00
Hastighed: ???x
03:20

Landbruget berøres mange steder i regeringsgrundlaget, og et helt afsnit handler udelukkende om landbruget under overskriften "Vision for fremtidens fødevareproduktion".

Her er et væsentligt element, at regeringen vil nedsætte et partnerskab med landbrug, fødevaresektor, naturorganisationer, forbrugerorganisationer og kommuner, som skal komme med oplæg til en samlet visionsplan for dansk landbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men regeringen slår allerede nogle toner an, der viser lidt om regeringens egen vision for landbruget.

- Vi skal producere fødevareprodukter af høj kvalitet og på en innovativ, bæredygtig og mere klimavenlig måde. Dansk landbrug står allerede stærkt, når det gælder grøn innovation. Det er regeringens ambition, at man fortsat skal udvikle - ikke afvikle - den danske fødevareproduktion, skriver regeringen.

Omstilling af landbruget

Regeringen fastslår desuden en række væsentlige forudsætninger, som visionerne skal udfoldes indenfor.

Blandt andet fastslår regeringen, at landbruget og fødevaresektoren i de kommende år står over for en ambitiøs omstilling på mange områder: "Udledningerne skal nedbringes markant, vi skal beskytte drikkevandet bedre, have mere natur og skov samt styrke økologi og den plantebaserede produktion."

Regeringen bebuder således et forslag til klimaafgift på landbruget, når Ekspertgruppen for en Grøn skattereform har fremlagt sine konklusioner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge regeringsgrundlaget skal afgiften udformes på en måde, hvor erhvervet understøttes således, at konkurrenceevnen ikke forringes, og der dermed ikke flyttes arbejdspladser ud af landet samlet set.

Derfor skal provenuet fra afgiften direkte føres tilbage til landbruget, så erhvervets omstilling understøttes. Og regeringen ønsker derudover at bruge en del af Grøn Fond på yderligere investeringer i teknologi i landbrugets grønne omstilling.

Landbrugsaftalen

Reduktionerne skal realiseres med fokus på at gå fra udvikling til implementering af de udviklingsspor, som er sat i gang med landbrugsaftalen. Her blev der peget på brun bioraffinering, håndtering af gylle og gødning, fodertilsætningsstoffer, fordobling af det økologiske areal og yderligere udtagning af lavbundsjord. Dette potentiale er på toppen af de allerede aftalte reduktioner på cirka 1,9 millioner ton CO2e, hvor virkemidlerne allerede er besluttet med aftalen fra 2021.

CO2-afgift må ikke flytte arbejdspladser

Se også:

CO2-afgift må ikke flytte arbejdspladser

Ud over behovet for at aftale nye initiativer for fødevareerhvervet vil regeringen have et stort fokus på implementeringen af landbrugsaftalen. Herunder udtag af lavbundsjorde, som ifølge regeringen går for langsomt.

Partnerskab

- Regeringen vil have fokus på at få disse virkemidler implementeret hurtigst muligt, skriver regeringen, som blandt andet derfor vil nedsætte et partnerskab med landbrug, fødevaresektor, naturorganisationer, forbrugerorganisationer og kommuner, som skal komme medoplæg til en samlet visionsplan for dansk landbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Partnerskabet skal komme med sine anbefalinger ultimo 2023 med henblik på, at der i første halvår 2024 kan laves en samlet visionsplan for dansk landbrug.

- En samlet visionsplan skal ligeledes adressere de samlede mål for arealanvendelsen i Danmark til landbrug, natur, udbygning af vedvarende energi med videre, skriver regeringen.