Lyt til artiklen:

EU: Fald i produktion og forbrug af svinekød frem til 2032

00:00
Hastighed: ???x
01:33

I sin seneste offentliggjorte "medium-term outlook for EU agricultural markets" fra december måned forudser EU Kommissionen et fald i EU's produktion, forbrug og eksport af grisekød frem mod år 2032, skriver L&F i markedsnyt for uge 50.

EU Kommissionen forventer, at produktionen af grisekød i EU-27 frem mod år 2032 vil blive reduceret med 2,2 millioner tons.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Faldet svarer til et gennemsnitligt årligt fald på 1 procent i produktion. Faldet i produktion vil ifølge Kommissionen være en følge af fortsatte problemer med afrikansk svinepest i EU, stigende samfundskritik af intensive produktionssystemer i svineproduktionen og skærpede miljøkrav i en række EU-lande.

For eksporten af grisekød forventer Kommissionen et gennemsnitligt årligt fald på 3,2 procent frem mod år 2032. Der forventes fald i eksporten til Kina, Japan, Filippinerne og Vietnam, mens der forventes en øget eksport til Sydkorea, Australien, Afrika og øvrige Europa.

Forbruget af grisekød i EU forventes at ligge 1,3 kg. pr. indbygger lavere i 2032. Dette svarer til et gennemsnitligt årligt fald på 0,4 procent.

Det faldende forbrug begrundes med sundhedsmæssige, miljømæssige og sociale hensyn, skriver L&F.

rich-media-2
Tabellen viser EU Kommissionens forventninger til EU's markedsbalance for grisekød frem mod år 2032. Illustration: EU.