Lyt til artiklen:

Landbrugsstyrelsen målretter udtagningen til kontrol

00:00
Hastighed: ???x
02:30

Abonnementsartikel

Ved hjælp af data fra omgåelseskontrollen fra 2017 til 2021 er det i 2022 muligt at målrette kontrollen for omgåelse til de sager, hvor der er højest risiko.

Landbrugsstyrelsen har siden 2021 gennemført en omfattende gennemgang af sager om landbrugsstøtte fra 2017 og frem til 2021. De sager, hvor der var risiko for omgåelse, er blevet udtaget til manuel kontrol.

Gennemgangen har resulteret i samlet data, så styrelsen fremadrettet bedre kan målrette udtagningen til kontrol blandt de cirka35.000 ansøgninger om arealstøtte, som årligt tikker ind. Det skriver Landbrugsstyrelsen på sin hjemmeside.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det betyder at der i 2022 bliver lavet en justering af, hvordan sager til manuel kontrol på arealstøtte bliver udtaget. Den justerede kontrolmodel går ud på at foretage en risikobaseret udtagning. Det betyder, at styrelsen som udgangspunkt målretter udtagningen til de sager, hvor man - blandt andet på baggrund af erfaringerne fra den hidtidige omgåelseskontrol - vurderer, at risikoen for omgåelse er størst.

Det betyder, at færre ansøgere i 2022-ansøgningsrunden vil opleve, at deres støtteansøgning bliver underkastet en manuel kontrol for omgåelse, der i visse tilfælde kan blive langvarig, fordi den blandt andet omfatter en høringsproces.

Kontrol før udbetaling

Landbrugsstyrelsen skal kontrollere for omgåelse på krydsoverensstemmelse (KO). Der kan eksempelvis være tale om omgåelse, hvis man opdeler sin bedrift alene med det formål at undgå kontrol eller støttetræk.

Landbrugsstyrelsen skal ifølge reglerne for EU-finansieret landbrugsstøtte kontrollere for omgåelse, og vi må ikke udbetale på en sag, som er udtaget til kontrollen, før den er afsluttet. Dette blev afklaret med EU-Kommissionen i januar 2022.

Der vil derfor være ansøgninger om arealstøtte i 2022, som ikke kan udbetales, fordi de er udtaget til kontrol i 2021. Det gælder også sager, som blev udbetalt i december 2021, samtidig med at de blev udtaget til kontrol.

Artiklen fortsætter efter annoncen

85 sager om arealstøtte er tilbageholdt i 2021 og afventer i øjeblikket kontrol, før de kan gå til udbetaling. Landbrugsstyrelsen arbejder på at afslutte så mange sager som muligt, hvor der ikke er grundlag for at statuere omgåelse. Efter afsluttet kontrol for omgåelse, gør vi straks sagen klar til udbetaling.