Abonnementsartikel

Mere fokus på landmændenes ansvar som ledere og flere ressourcer fra det offentlige skal nedbringe antallet af ulykker i landbruget. Samtidigt er beskæftigelsesministeren på vej med et nyt lovforslag om at fordoble bødetaksterne for arbejdsgiverne, når der sker alvorlige ulykker

Op mod 100.000 kroner skal det koste arbejdsgiverne, når der sker alvorlige ulykker. Det er en fordobling af de hidtidige takster, hvor bødeniveauet ligger på 40- 45.000 kroner.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, SALA, hvor direktør Nils J. Andreasen fremhæver, at SALA er enig med ministeren om brug af skrappe midler for at bremse op for ulykkerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Men det har ingen reel effekt at straffe alle førstegangsforseelser med et bødeniveau som her foreslået, siger han.

Nils J Andreasen efterlyser en indsats for at fremme oplysning om og forebyggelse af arbejdsulykker.

- En indsats på det forebyggende plan - både for arbejdsgivere og arbejdstagere - er langt mere fremsynet, end en forhøjelse af bødetaksterne til et niveau, som ikke har sammenhæng med andre forhold i samfundet, siger han.

God sikkerhed

Samtidigt konkluderer en nyligt afholdt arbejdsmiljøkonference, at landmændene skal betragte arbejdsmiljø på linje med produktion og økonomi.

Det er Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, der i en pressemeddelelse fortæller om, at god sikkerhed kræver god ledelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er nødvendigt med en holdningsændring, således at ledelsen prioriterer arbejdsmiljø højt , siger Helle Birk Domino, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.-

Konsekvent arbejdsmiljøledelse kan reducere antallet af ulykker, kan lette rekrutteringen, øge arbejdsglæden og fastholde medarbejderne, fortsætter Helle Birk Domino, der mener, at en god arbejdsmiljøkultur bliver et nøglebegreb i de kommende år.

Arbejdsmiljøkonferencen Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health, der blev holdt for nylig på Koldkærgård Konferencecenter med Dansk Landbrugsrådgivning som arrangør, samlede 58 deltagere fra alle de nordiske lande samt Irland og New Zealand.

I konferencens konklusioner peges også på, at myndighederne i højere grad bør fungere ikke kun som kontrollanter, men også som rådgivere over for landmændene, samt at der bør satses på at identificere specielle problemområder, hvor der kan ydes en tilpasset indsats.

- Endelig konkluderer slutdokumentet, at der er behov for tilførsel af flere offentlige ressourcer for at kunne iværksætte den nødvendige indsats, siger arbejdsmiljøkonsulent Helle Birk Domino.