Lyt til artiklen:

Dansk biogasrekord i oktober

00:00
Hastighed: ???x
02:56

I oktober leverede de danske biogasanlæg 58 millioner kubikmeter biogas til gasnettet, og det er ny rekord for den danske biogasproduktion. Det skriver Biogas Danmark i en pressemeddelelse.

Dertil kom yderligere 16 millioner kubikmeter gas leveret direkte til industri og kraftvarmeværker. Samlet betyder det, at over 40 procent af det samlede danske gasforbrug indtil videre i 2022 har været biogas.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ser man udelukkende på gasnettet, så er mere end 500 millioner kubikmeter biogas strømmet ind på det danske gasnet i årets første ti måneder, og dermed har biogassen dækket 35 procent af danskernes gasforbrug fra gasnettet i år til dato, oplyser Biogas Danmark.

- Staten forventer, at gasforbruget vil være 100 procent grønt i 2030, men det grønne skæringspunkt kan nås allerede i løbet af 2027, hvis vi fortsætter den udbygningstakt, der har været i biogasproduktionen i de seneste år, siger Frank Rosager, direktør i Biogas Danmark.

Fremryk udbud

Faktisk mener Biogas Danmark at biogasproduktionens vækst kan genstartes allerede i det kommende år. Det eneste det kræver er, at politikerne fremrykker de besluttede biogasudbud til 2023 og 2024.

- På grund af de høje gaspriser vil fremrykningen af biogasudbuddene ikke medføre udbetaling af støtte i mange år - og måske aldrig, da støtten reguleres ned i takt med gasprisernes stigning, hvorfor der opnås en stor besparelse for staten. Udbudspuljerne skal alene afdække investorernes risiko for, at Europa igen vil købe billig russisk gas inden for de kommende ti år, forklarer Frank Rosager.

Fortrænger for milliarder

De stigende leverancer af danskproduceret biogas i gasnettet betyder også, at stigende mængder russisk gas fortrænges fra gasmarkedet. Biogas Danmark vurderer selv, at den danske biogas har fortrængt russisk gas for en værdi af cirka fem milliarder kroner indtil udgangen af oktober.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dermed bidrager biogasproduktionen markant til at minimere importen af fossil naturgas, samtidig med at Danmark styrker både forsyningssikkerheden og den grønne omstilling.

De seneste data fra det statslige Energinet viser nemlig, at udbygningen af biogasproduktionen er en stærkt medvirkende årsag til, at det danske gasforbrug i mere end et år har haft samme klimaaftryk som elforbruget.

I de seneste 12 måneder har gasforbruget fra gasnettet i Danmark haft et klimaaftryk på 141 gram CO2 pr. kWh, mens elforbruget har haft et klimaaftryk på 146 gram CO2 pr. kWh.

En typisk dansk husstand bruger cirka 1.800 kubikmeter gas på et år, og den samlede biogasleverance til gasnettet forventes i år at matche gasforbruget i cirka 350.000 husstande.