Lyt til artiklen:

Landdistrikternes Fællesråd: Grøn omstilling skal udvikle - ikke afvikle

00:00
Hastighed: ???x
03:19

Abonnementsartikel

I disse dage er temaet for regeringsforhandlingerne rykket videre til den grønne omstilling. Ifølge Landdistrikternes Fællesråd er det kun ved at tænke landdistriktsudvikling sammen med den grønne omstilling, at man bevarer den brede folkelige opbakning til klimamålene.

Aktuelt er klima og den grønne omstilling tema for de igangværende regeringsforhandlinger. Og ambitionerne er høje, for vi nærmer os med hastige skridt året 2030, hvor et flertal i Folketinget har forpligtet sig på at levere en 70 pct. CO2-reduktion.

Ifølge formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, spiller landdistrikterne her en vigtig nøglerolle.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er landdistrikterne, der kommer til at lægge jord til størstedelen af fremtidens grønne energianlæg, ligesom hovedparten af de energitunge virksomheder og landbruget er placeret uden for de store byer. Det er derfor indlysende, at landdistrikterne kommer til at spille en nøglerolle i bevægelsen mod et grønnere samfund, hvor udvikling fremfor afvikling af landdistrikterne bør være selve omdrejningspunktet, siger han og tilføjer:

- Den grønne omstilling skal gennemføres på en retfærdig måde, så borgerne og virksomhederne i landdistrikter ikke bliver klemt. For den brede folkelige opbakning til klimamålene risikerer at forsvinde, hvis landdistrikternes fremtid ofres i den grønne omstilling.

Grønne anlæg skal skabe værdi

Et af de store temaer er, hvordan Danmark kommer i mål med en firdobling af vedvarende energi på land. Her fremhæver Steffen Damsgaard vigtigheden af, at hensynet til de berørte lokalsamfund gennemsyrer hele processen.

- Vi ved, at en af de største barrierer for udbygning af grøn energi er lokal modstand. Skal vi nå i mål med de grønne ambitioner i forhold til udbygning af vedvarende energi, kræver det derfor mærkbare gevinster og inddragelse af de lokalsamfund, der bliver naboer til de nye vindmøller eller solceller, siger han.

Helt konkret mener han, at værktøjer såsom lokal medejerskab og økonomisk afkast til lokalområdet via en lokal fond bør sættes i spil for at øge incitamentet for at huse energianlæggene i nærmiljøet. Samtidig skal det være muligt at omplacere boliger i det åbne land, så landdistrikterne ikke tvinges til at nedskalere i takt med udbygningen af vedvarende energi.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fasthold jobs

Ifølge formanden, ligger der en stor opgave i at omstille landbruget og de energitunge virksomheder, der for langt hovedparten er placeret i landdistrikterne. Men en forceret grøn omstilling uden hensyntagen til de berørte erhverv risikerer at gå ud over tusindvis af arbejdspladser i landdistrikterne. Derfor mener Landdistrikternes Fællesråd, at landbrugsaftalen på klimaområdet fra 2021 bør være det centrale udgangspunkt og dermed også sikre hensynet til at bevare arbejdspladser og bosætning i landdistrikterne.

På Steffen Damsgaard ønskeliste til regeringsforhandlingerne er også en håndsrækning til energiomstilling.

- Ønsket om et grønt Danmark uafhængigt af russisk gas kræver en hurtigere udrulning af fjernvarme. Desværre tages der ikke tilstrækkelig højde for, at det for mange husholdningsbudgetter kan være en dyr post, ligesom omlægning til fjernvarme slet ikke vil være en mulighed i flere land- og yderområder. Derfor er der behov for at se på en bred pallette af tilskud til energiomstilling, hvis ønsket om et grønnere bygningsmasse skal blive en realitet, siger han og henviser til den energi-redningspakke for landdistrikter, som Landdistrikternes Fællesråd tidligere har præsenteret.