Abonnementsartikel

Knap en uge efter at forskere fra Danmarks Jordbrugsforskning, Fødevareøkonomisk Institut og Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) udtalte sig kritisk om regeringens brakplan, som i høj grad bygger på henstillinger og frivillighed, tager miljøminister Troels Lund Poulsen til genmæle.

I et længere skriftligt svar til Altinget.dk udtrykker han nemlig tiltro til, at det er muligt at indgå frivillige aftaler med landbruget om beskyttelse af miljøet:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Jeg noterer mig, at DMU udviser stor skepsis over for frivillige virkemidler. Jeg er enig i, at vi på det seneste har set eksempler på en skuffende effekt af frivillige virkemidler.

- Men jeg vil dog endnu ikke afskrive frivillige virkemidler, skriver Troels Lund Poulsen.

Han peger på, at de frivillige aftaler rent faktisk fungerer, hvis blot der er et ordentligt incitament for landmændene:

- Nogle gange virker de, hvilket vi har set i forhold til udlægning af vådområder, skovrejsning og forskellige andre miljøordninger. Udfordringen er at udarbejde ordninger, der har et ordentligt incitament indbygget.

- Jeg mener derfor også, at det er for tidligt at udtale sig om, hvorvidt brakindsatsplanens frivillige virkemidler virker efter hensigten eller ej, siger Troels Lund Poulsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Miljøministeren peger samtidigt på, at regeringen har lanceret en ny randzoneordning med brakindsatsplanen, hvor landmændene kan tilmelde sig frem til april 2009.

- Derfor giver det ingen mening at konkludere på den del af de frivillige aftaler i dag, mener Troels Lund Poulsen.