Lyt til artiklen:

Landmænd har søgt om tilsagn til 1000 hektar ny skov

00:00
Hastighed: ???x
01:17

Abonnementsartikel

Årets ansøgningsrunde til privat skovrejsning er nu afsluttet, 183 ansøgninger er kommet i hus.

Under tilskudsordningen for privat skovrejsning kan man søge tilskud til at etablere ny skov på landbrugsjord, som man ejer. Ansøgningsrunden for 2022 løb fra fredag den 1. juli til 30 september, og puljen var på 70 millioner kroner. Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

I denne omgang er der kommet 183 ansøgninger til skovrejsningsprojekter ind, og samlet beløber de sig til 34.539.250 kroner. Landbrugsstyrelsen forventer at projekterne på sigt vil bidrage med 998 hektar ny skov, som kan glæde vandmiljø, natur, klima og drikkevand.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er 100 procent finansieret af EU. Den har til formål at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande, på privatejede landbrugsarealer.

Sekundært skal privat skovrejsning etablere nye skove, som beskytter drikkevandsressourcer eller binder kulstof. Indsatsen baseres på frivillig medvirken fra lodsejere.