Lyt til artiklen:

Intelligent vaskeanlæg

00:00
Hastighed: ???x
01:39

Abonnementsartikel

På Agromek præsenterer Grotrian nyheden Direct Wash til rengøring af malkeanlæg og køletanke.

- Vi har gentænkt hele vaskecyklussen for større malke- og køleanlæg. Resultatet er systemet Grotrian Direct Wash, der kombinerer en trykløs 1.000 liter varmtvandsbeholder med en række programmerede styringer og datafangst.

Det skriver Grotrian i en pressemeddelelse. Videre hedder det, at Grotrian Direct Wash sikrer mælkekvaliteten og reducerer energi- og vandforbruget under vask af malkeanlæg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Enheden styres af en forprogrammeret PLC suppleret med en lokal brugerflade. Via frekvensstyrede pumper og temperatursensorer styres temperaturen af vandet uafhængig af trykket i vandforsyningen.

Sensorer overvåger alle processer og funktioner under vask - for eksempel elforbrug, kemipumper og temperaturer forskellige steder i anlægget. Herved identificeres blandt andet utilsigtet køling under vask, uventet stort luftindtag og uventet variation i elforbruget til opvarmning.

Der tilføres ikke koldt vand til beholderen så længe, der er forbrug fra den. Dermed spares på energien til sluttemperaturen, da der kan efterfyldes vand på et tidspunkt, hvor vand fra for eksempel varmegenvinding er på sit højeste niveau. Opvarmningstiden kan også styres, så opvarmningen kan flyttes til perioder, hvor strømmen er billigst.

Systemet overvåger anlæggets drift og forbrug af vand og energi. Samtlige data lagres i "skyen".

Fuldt udbygget kan systemet styre og overvåge vaskeautomater på malkeanlæg og mælkekøletank og levere fuld dokumentation over processens forløb.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nyheden har af Agromek fået to stjerner for sin nyhedsværdi.