Lyt til artiklen:

Klimaværdi kan sikres med aftale

00:00
Hastighed: ???x
03:02

Abonnementsartikel

Leverandører til biogas risikerer at miste klimaværdier og potentielle indtægter, hvis de ikke indgår en aftale med biogasanlægget klimaværdierne.

DEBAT: Arla har udviklet en ny bæredygtighedsmodel, som betyder, at andelshavere præmieres for bæredygtige initiativer på bedrifterne. Fra 2023 vil mælkeprisen, den enkelte andelshaver modtager fra mejeriet, afhænge af de miljømæssige tiltag inden for bæredygtighed, som gennemføres på gårdene.

Et af de tiltag, som tæller med i Arla-programmet er, når bedriften leverer husdyrgødning til biogas. Husdyrgødning er det absolut bedste råstof til et biogasanlæg, når klimaregnskabet skal opgøres. Men hvorledes er det nu klimaregnskabet her fungerer, og hvem tilskrives hvilke værdier - leverandøren eller biogasanlægget?

Artiklen fortsætter efter annoncen

VE-direktivet

I bæredygtighedsprogrammet, som biogasanlægget skal udarbejde, når anlægget skal sælge gassen som bæredygtigt, så følger det retningslinjerne i VE-direktivet. Her tælles klimagevinsten på gården med i regnestykket. Når biogasanlægget sælger den grønne gas, så skaber klimagevinsten fra landbrugsbedriftens værdi i biogasanlægget. Som Energistyrelsen og miljøministeren har udtalt, så forventer de, at landmanden/leverandøren tager sig betalt herfor, og at det indgår i aftalen mellem leverandør og anlæg.

I denne tid hvor mange politikere kommer med meldinger om regulering på klima i landbruget, er biogas en af nøglerne til omstillingen, og det er fremadrettet ikke uden betydning, hvem der kan indregne de forskellige effekter, når husdyrgødning "lånes" ud til et biogasanlæg og afgasses.

Når Arla i 2023 igangsætter bæredygtighedsmodellen, så kan landmanden opnå tillæg. Som vi ser det nu, så ligger det på 0,9 øre/kg mælk eller cirka 2,5 kroner pr. tons gylle som afgasses. Arla har fastsat nogle standardværdier, som indgår i beregningsmodellen. Men hvorledes sikrer vi, at andelshaveren her kan indregne klimaværdierne, når biogasanlæggene samtidig også ønsker at sælge klimaeffekten på gården til andre virksomheder?

Indgå en aftale

Det kræver, at der mellem leverandør og biogasanlæg er indgået en aftale om fordeling af klimaværdierne i forhold til ovenstående. I forbindelse med leverandøraftalen mellem Nature Energy og en række leverandørforeninger, er dette emne håndteret og indgår i den samlede aftale. En konkret aftale om, hvem der kan indregne hvilke dele af klimaværdierne. Ligeledes opnår landmanden en betaling for den grønne gas, som selskabet opnår på baggrund af husdyrgødning.

En aftale her er med til at sikre, at landbrugsbedriften kan indregne klimaværdierne i bl.a. Arlas klimaopgørelse og opretholde betaling herfor, når den nye incitamentsmodel implementeres. Vi må forvente, at lignende betalingsmodeller vil indfases ved andre afsætningsområder i landbruget, så jeg kan kun opfordre parterne til at få aftalt opgørelse, fordeling og betaling for klimaværdierne mellem leverandør og biogasanlæg.