Lyt til artiklen:

Omstilling af jord kræver lokalt og nationalt samarbejde

00:00
Hastighed: ???x
02:31

Abonnementsartikel

En netop offentliggjort vidensyntese udarbejdet af NIRAS kalder på et paradigmeskifte i måden, vi planlægger og arealudvikler i det åbne land

Parterne bag Realdanias Collective Impact-initiativ; "Fremtidens bæredygtige landskaber", har ønsket et overblik over nyeste viden om udvikling af det åbne land og løsninger til omstilling af arealerne frem mod 2050. I dialog med ansvarlige forskere bag den nyeste viden, har NIRAS lavet en faglig vurdering af forskellige virkemidler til omstillingen af det danske landskab.

Den vurdering er udmundet i en vidensyntese der i kort form tegner et samlet billede af erfaringer, muligheder og forudsætninger for multifunktionel arealomstilling i Danmark. Det skriver Fremtidens bæredygtige landskaber i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi kan kun lykkes med at indfri målene om flere energianlæg, udtagning af lavbundsarealer, fortsat fødevareproduktion, mere biodiversitet og alle de andre målsætninger, hvis vi arbejder strategisk på det nationale plan og med multifunktionelle løsninger på det lokale plan. Det er problematisk at vi planlægger for energi, klima, miljø og natur hver for sig. Og det risikerer at ødelægge lysten til at medvirke lokalt, hedder det i pressemeddelelsen, hvor formand for Fremtidens bæredygtige landskaber, Søren Møller tilføjer:

Vidensyntesen kan i kort og tilgængelig form oplyse og inspirere politikere og interessenter, når der skal forhandles om en kommende jordreform.

140 procent

I 2017 udgav Teknologirådet en rapport, der konkluderede, at der i Danmark er målsætninger, som til sammen skal bruge 140 % af Danmarks areal. vidensyntesen peger på at vi i Danmark ikke har tradition for strategisk planlægning i det åbne land, og at det i høj grad har afsæt i et sektoropdelt politisk fokus og lovgivning.

Derfor peger syntesen på, at der er brug for et paradigmeskifte i måden, man skaber rammerne for planlægning og forvaltning af det åbne land. Til det formål foreslås ni konkrete indsatser, man kan have som udgangspunkt for en kommende jordreform.

  1. Politisk ejerskab fra beslutning til gennemførelse Indsats.
  2. Strategisk og multifunktionel planlægning for det åbne land Indsats.
  3. Forenklede tilskudsordninger Indsats.
  4. Offentlig-private partnerskaber giver gensidig indflydelse og ansvar Indsats.
  5. Skal det hele ske i frivillighedens tegn?
  6. Værdisætning af effekter Indsats.
  7. En god inddragelsesproces kræver investering Indsats.
  8. Samfundsøkonomiske gevinster.
  9. Internationalt samarbejde.

Desuden peger syntesen på tiltag som skal give mindre bureaukrati og mere ensartede metoder for værdisætning af de forskellige effekter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vidensyntesen peger desuden på et stort behov for, at såvel lovgivning som redskaber til at motivere en ønsket arealudvikling gentænkes i en forenklet form, så multifunktionelle projekter kan realiseres nemmere og hurtigere. I dag står en lodsejer med 62 tilskudsordninger, der alle har et så målrettet fokus, at det er næsten umuligt at gennemføre projekter helhedsorienteret.