Abonnementsartikel

Biofiber-Damino A/S har udviklet et program med praktiske, effektive og økonomiske produkter til pattegrise, som er lette at bruge og løser sundhedsmæssige problemer i besætningen i den første tid efter fødslen.

Programmet, der kaldes Nursery Pack, omfatter produkterne FerkoFer - et jerntilskud i form af et oralt pulver med mikroindkapslet jern af høj, biologisk kvalitet, som giver samme resultater som jerninjektionen på en måde, der harmonerer med grisenes naturlige rodeadfærd.

Desuden omfatter programmet SparkoDan, som er en brugsklar, colostrum-baseret starthjælp i flydende form, som hjælper nyfødte, svage og kolde grise i gang og øger disses overlevelseschancer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Endelig indeholder programmet også BiCando - et brugsklart antidiarrémiddel i flydende form, som kan anvendes ved spontan diarré eller som supplement til medicinsk behandling, hvor den afbøder den negative indflydelse af denne på tarmfloraen.

Biofiber-Damino indsamler overskudscolostrum i udvalgte, lokale besætninger. Colostrummet tørres skånsomt for at sikre et højt indhold af antistoffer og en optimal fordøjelighed og bruges blandt andet som hovedingrediens i SparkoDan.

De første timer efter fødslen er afgørende for grisens udviklingsevne og sundhed. Grisen fødes uden et isolerende fedtlag og med energireserver, der kun rækker til kort tid. Den har derfor brug for at få tilført næring umiddelbart efter fødslen, for at den kan producere varme og energi. Den nyfødte gris er desuden ubeskyttet over for smitstoffer, da den fødes uden beskyttende antistoffer og først udvikler aktiv immunitet, som erstatter den passive immunitet, efterhånden som den udsættes for bakterier i miljøet.

Colostrum forsyner grisen med energi og varme og giver deres endnu ikke eksisterende immunsystem naturlig beskyttelse mod infektioner og sygdomme fra farestalden. Optagelse af colostrum direkte efter fødslen er derfor livsvigtig for grisen.

SparkoDan tilfører hurtig, letoptagelig energi, essentielle næringsstoffer og colostrale immunglobuliner, som beskytter tarmen hos den nyfødte gris mod infektioner og sygdomme fra farestalden. Produktet afviger fra øvrige energiboostere/starthjælpsprodukter ved at være baseret på bovint colostrum, hvis naturlige sammensætning er bevaret. Det er specielt sammensat for at ligne soens colostrum så meget, som muligt, idet det er vandbaseret og har samme fedtsyre- og aminosyreprofil som so-colostrum.

SparkoDan er derfor det rigtige "brændstof", som giver energi til den svage pattegris, så den kan erobre en plads ved soens yver og derved få adgang til naturlig so-colostrum og optage de næringsstoffer og antistoffer fra soen, der er så vigtige for dens sundhed, vækst og overlevelse.

Mød Biofiber-Damino A/S på stand A-1160.