Lyt til artiklen:

Nordisk tang har potentiale til at reducere metanudskillelse

00:00
Hastighed: ???x
03:23

Abonnementsartikel

Forskningsprojekt skal undersøge, om nordiske tangarter indeholder metanreducerende komponenter, som er egnet i foderet til kvæg og dermed kan bidrage væsentligt til at reducere kvægbrugets udledning af klimagassen metan

Et nyt treårigt projekt "Mabicow" er netop startet op ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab på Aarhus Universitet. Målet er at kunne udvikle et fodertilsætningsstof, som kan reducere metanudskillelsen hos køer med mere end 45 procent via bioaktive stoffer i tang, skriver Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab ved Aarhus Universitet.

Projektet gennemføres i samarbejde med Teknologisk Institut (DTI), Ocean Rainforest, Lactobio, Chr Hansen, Vilofoss og DLG og støttes af AgriFoodTure Innomission 3 under InnovationsFonden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Baggrunden for projektet er et stadigt stigende pres på kvægindustrien i forhold til at løse udfordringen med udskillelsen af metan fra kvæg. Kvæg står for cirka 75 procent af metanudledningen fra dansk landbrug, hvilket svarer til 35 procent af den totale drivhusgasudledning fra landbruget i Danmark, skriver instituttet.

Ifølge dansk klimalovgivning fra 2020 skal den totale drivhusgasudledning være reduceret med 70 procent i 2030, og den danske kvægindustri være CO2 neutral i 2050.

Metandannende bakterier

- Den hurtigste vej til at nå målet, er ved at påvirke de metandannende bakterier i køernes vom via fodringen, siger Mette Olaf Nielsen, professor ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab på Aarhus Universitet.

I øjeblikket findes der kun ét EU-godkendt produkt på markedet (Bovaer/3NOP), som kan reducere metandannelsen hos køer med cirka en tredjedel. Produktet er i øjeblikket ved at blive testet på malkekøer ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab på AU Viborg med henblik på at undersøge stoffets effekt blandt andet på køernes foderoptagelse

Der arbejdes fortsat benhårdt på andre fronter for at finde løsninger på kvægbrugets klimaudfordringer - og senest har Mette Olaf Nielsen været med til at udvikle stoffet X, som desværre delvist har kunnet genfindes i køernes mælk, og derfor vil få svært ved at blive godkendt til malkekøer. Der arbejdes nu til gengæld med den resterende del af stoffet 'X2', som i laboratoriet har vist lovende perspektiver.

Artiklen fortsætter efter annoncen

bioaktive stoffer i tang

Mette O. Nielsen står nu også i spidsen for et nyt projekt "Mabicow", som har til formål at udvikle et foderadditiv til reducering af metan på basis af bioaktive komponenter i tang.

- Vi ved fra tidligere forskning, at en tropisk tangart kan eliminere metandannelsen næsten fuldstændigt, men da den anti-metanogene effekt hænger sammen med nogle stoffer, som blandt andet kan være ozonlagsnedbrydende eller kræftfremkaldende, er det ikke sikkert det er en farbar vej, oplyser Mette O. Nielsen.

Men ifølge Mette O. Nielsen har et nyligt studie i projektet ClimateFeed vist, at fire nordiske tangarter ikke indeholder disse uønskede forbindelser som den tropiske, men de kan alligevel stadig i laboratoriet mindske metan, om end ikke så effektivt som den tropisk.

- Disse tangarter må altså producere nogle bioaktive stoffer, som hæmmer de metandannende bakterier (såkaldte arkæer). Der er således nogle meget spændende perspektiver, hvilket vi er gået i gang med at undersøge nærmere i Mabicow-projektet, som vi netop har startet op her i 2022, fortæller Mette O. Nielsen.

Læs mere om "Mabicow".