Lyt til artiklen:

Fortsat udsigt til store udsving i priserne for landbrugsprodukter

00:00
Hastighed: ???x
02:40

Abonnementsartikel

Landbrugets priser påvirkes kraftigt af Ruslands invasion af Ukraine. Nye beregninger fra Seges Innovation viser fortsat høje priser, men senere i 2023 ventes gradvise prisfald.

Allerede før krigen var der tendenser til højere priser på mælk og korn, og omkostningerne steg. Udviklingen blev forstærket af krigen, som fik priserne og omkostningerne op på historisk høje niveauer. Der forventes fortsat høje priser, men senere i 2023 ventes gradvise prisfald. Det viser en ny vurdering af råvaremarkederne og -priserne fra Seges Innovation.

- Vi har set nogle af de voldsomste markedsbevægelser i mands minde, og ovenikøbet samtidig. Krigen har medført store udfordringer med at få omfordelt landbrugsråvarerne globalt og har betydet høje priser på såvel landbrugets salgsprodukter som omkostninger til blandt andet el, diesel, gødning og foder, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Seges Innovation.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Prisen på mælk er historisk høj, og også afgrødepriserne ligger betydeligt over priserne i et "normalår". På trods af stigningen i omkostningerne har udviklingen i priserne været tilstrækkelig stærk til at bytteforholdene samlet set har været positive for mælke- og planteproducenter, hvilket styrker indtjeningen.

- Det er kærkomment med et højt bytteforhold, for det hjælper landbrugsvirksomhederne med at polstre sig til de urolige tider og de kommende års behov for store investeringer i bæredygtighed, siger Klaus Kaiser.

Prisen på grisekød fortsat på vej op

Priserne på mælk og de fleste afgrøder ventes at have toppet og falder gradvist i 2023. Modsat begyndte prisen på grisekød først at stige hen på foråret 2022, og prisstigningerne har ikke fuldt ud kunnet kompensere for de høje og stigende omkostninger på trods af, at noteringen på grisekød er med cirka 3½ kroner fra bunden i februar.

Ifølge Seges er der udsigt til fortsat stigende priser på grisekød langt ind i 2023.

- Det skyldes, at griseproduktionen i EU falder, og at der tidligst er udsigt til en vending i produktionen i andet halvår 2023, siger Klaus Kaiser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fuld fokus på risikostyring

Prisudviklingen på afgrøder afhænger fortsat af, om Ukraine kan eksportere frit. Tilsvarende afhænger omkostningerne og renterne af krigen i Ukraine samt usikkerheden om den generelle økonomiske udvikling.

- Der er fortsat udsigt til meget store udsving i priserne på landbrugsprodukter, energi og renter, og det er i urolige tider som disse, at det er vigtigt med en sikker hånd på rattet. Det gælder om at styre virksomheden igennem de oprørte vande med fuld fokus på risikostyring, siger Klaus Kaiser.