Lyt til artiklen:

BL klager til ombudsmanden over sløseri i Miljøministeriet

00:00
Hastighed: ???x
02:32

I starten af 2021 indsendte to landmænd med hjælp fra Bæredygtigt Landbrug ansøgninger til Miljøministeriet. Ansøgningerne vedrørte henholdsvis dispensation og erstatning i forbindelse med det nye forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af § 3-beskyttet natur i naturbeskyttelsesloven, skriver Bæredygtigt Landbrug i en pressemeddelelse.

- Ét år senere havde Miljøministeriet intet foretaget sig, og først efter at Bæredygtigt Landbrug igen henvendte sig, oversendte Miljøministeriet ansøgningerne til Miljøstyrelsen til videre behandling. Det er på denne baggrund af, hvad der i bedste fald er ministerielt sløseri, at Bæredygtigt Landbrug klagede til Folketingets Ombudsmand, siger Oskar Verdoner Møller, jurist, Bæredygtigt Landbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Miljøministeriet beklager

Efter Folketingets ombudsmand forholdt Miljøministeriet klagen, modtog Bæredygtigt Landbrug efterfølgende et svar, hvor det bl.a. fremgår:

"Miljøministeriet vil dog gerne beklage, at ministeriet i perioden fra modtagelsen af ansøgningerne og frem til videresendelsen heraf til Miljøstyrelsen ikke af egen drift har givet ansøgerne information om den videre proces og tidspunktet for en mulig færdigbehandling af ansøgningerne i forhold til ikrafttrædelsen af NBL § 4".

- Hvad Miljøministeriet ikke beklager er derimod, at ansøgningerne slet ikke blev behandlet, siden de blev indsendt, og at der skulle gå mere end et år, og at Bæredygtigt Landbrug i perioden kom med indtil flere henvendelser, før sagerne blev videresendt til Miljøstyrelsen, siger Oskar Verdoner Møller, jurist, Bæredygtigt Landbrug.

Bæredygtigt Landbrug mener, at det er stærkt kritisabelt og lovstridig forvaltningspraksis. Ikke blot har Miljøministeriet, og herefter Miljøstyrelsen, nægtet at behandle sagerne, inden forbuddet trådte i kraft, men Miljøstyrelsen har også opstillet et administrationsgrundlag for behandling af sagerne, der forekommer usagligt og urimeligt, skriver BL:

- En del af oplysningerne findes slet ikke, og Miljøstyrelsen kræver ingen oplysninger, der angår naturtilstanden. Det vil sige, at Miljøstyrelsen kan slet ikke på baggrund af oplysningerne vurdere, om forbuddet i sandhed er forværrende for naturen. Det forekommer disproportionalt, siger juristen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hertil kommer, at man med denne praksis slet ikke tilgodeser formålet med forbuddet, nemlig at beskytte § 3-natur efter naturbeskyttelsesloven, siger Bæredygtig Landbrugs jurist.