Lyt til artiklen:

Bedre økonomisk sikkerhed til omskoling efter arbejdsskade

00:00
Hastighed: ???x
03:24

Abonnementsartikel

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en ny arbejdsskadeaftale. Det er den første større reform af området siden 2004. Aftalen sikrer tilskadekomne en stærk økonomisk sikkerhed med 83 procent af deres hidtidige løn under omskoling.

Tiden efter en arbejdsskade kan være forbundet med stor usikkerhed og frustration. Den enkelte skal leve med usikkerheden om, hvorvidt det er muligt at vende tilbage til sit hidtidige arbejde eller opretholde tilknytningen til arbejdsmarkedet i det hele taget.

Derudover kan tilskadekomne stå i en usikker økonomisk situation, hvor der kan gå lang tid, før man får en afgørelse og dermed klarhed om sin fremtidige økonomiske situation, skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor indledte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard inden sommerferien forhandlinger om en ny arbejdsskadeaftale med Folketingets partier. På den baggrund er regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier i dag blevet enige om en række nye initiativer, der styrker og forbedrer arbejdsskadesystemet.

Regeringen og aftalepartierne er enige om, at det skal være attraktivt for tilskadekomne at tage en kompetencegivende uddannelse, hvis de ikke længere kan varetage deres oprindelige job.

I den sammenhæng indføres en ny ordning, hvor tilskadekomne under uddannelsen har en stærk økonomisk sikkerhed med 83 pct. af deres hidtidige løn. Det skal skabe bedre rammer for, at man efter en arbejdsskade kan komme tilbage i beskæftigelse og udnytte den arbejdsevne, man stadig har.

Samtidig er aftalepartierne enige om en række initiativer, der skal forkorte sagsbehandlingstiden for arbejdsskadesagerne. Det gælder bl.a. indførelsen af konkrete måltal for en kortere sagsbehandlingstid.

Endelig er aftalepartierne enige om at forbedre erstatningssystemet ved bl.a. at indføre en pligt til forsikring for visse arbejdsgivere. Det skal gøre det lettere for ansatte i omsorgsfunktioner at få erstatning, hvis de udsættes for vold på arbejdspladsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landbruget er en af de brancher, hvor der sker flest alvorlige arbejdsulykker i følge Arbejdstilsynet. Ulykkerne fører typisk til brækkede arme og ben, hjernerystelser og knuste hænder. Antallet af dødsulykker er desværre også højt i landbruget. Her på siden kan du få hjælp til at forebygge, at medarbejderne kommer ud for ulykker.

Kortere sagsbehandling

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Med aftalen forhøjer vi erstatningssummerne ved arbejdsskader. Samtidig opstiller vi ambitiøse mål for at få nedbragt sagsbehandlingstiderne, og vi tager nogle vigtige skridt til at forenkle sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.- For regeringen har det været afgørende at støtte tilskadekomne i at bevare eller genvinde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Hver person, der mister tilknytningen til arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade, er selvfølgelig et tab for arbejdsgiverne, der går glip af værdifuld arbejdskraft, men mindst ligeså vigtig er det jo et stort tab for den enkelte, siger Peter Hummelgaard.

- Derfor er jeg ufatteligt glad og stolt over, at vi nu - endda for første gang i 18 år - er lykkedes med at lande en aftale på arbejdsskadeområdet. Med den giver vi tilskadekomne mulighed for at omskole sig, så de på trods af deres skade kan fortsætte deres arbejdsliv. Det tror vi på, at både den enkelte og samfundet er bedst tjent med. Alt for mange vender ikke tilbage til arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade, og derfor er vi nødt til at turde gå nye veje, siger ministeren.