Abonnementsartikel

Bruttoresultatet er faldet med 85 procent fra 43 millioner til godt seks millioner kroner i det regnskab, Dansk Mink Papir netop har offentliggjort, skriver Børsen.Det er dårlige konjunkturer i pelsdyrbranchen i slutningen af 2006 og begyndelsen af 2007 og ikke mindst problemer med produktion af fejlbehæftede maskiner, der er årsag til det skuffende resultat:

- Der er tale om maskiner, som simpelthen ikke var færdigudviklet, så de kunne ikke håndtere det de skulle. Vi måtte ud til pelsdyrcentraler og minkavlere for at lave retrofit. Det er dyrt og en væsentlig del af forklaringen på det utilfredsstillende resultat, oplyser bestyrelsesformand og medejer Henrik Broksø Thulesen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dansk Mink Papir laver primært papirvarer og maskiner til pelsdyrbranchen. Virksomheden beskæftiger 60 medarbejdere i Borbjerg ved Holstebro.