Lyt til artiklen:

DM&E er imod tilskud til teknologi men støtter tilskud til brug af teknologi

00:00
Hastighed: ???x
03:56

Abonnementsartikel

Danske Maskinstationer & Entreprenører har sendt et høringssvar til en ny bekendtgørelse om investering i miljøteknologi, hvor foreningen peger på, hvordan man kan få mere miljø ud af tilskudskronerne.

Maskinstationernes brancheforening, DM&E, mener, at det er lemfældig omgang med borgernes penge at give subsidier til investering i teknologi, fordi der ifølge foreningen ikke er nogen garanti for, at pengene giver mere bæredygtighed.

Brancheforeningen har derfor sendt et høringssvar til forslag til bekendtgørelse om tilskud til investering i udvalgte miljø- og klimateknologier.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilskudsordningen har til formål at give tilskud til teknologier, som reducerer miljøpåvirkningen af for eksempel ammoniakudledning og pesticidudledning, men DM&E mener, at det er forkert at give tilskud til teknologi, fordi der ifølge foreningen ingen garanti er for, at midlerne bliver omsat til bedre bæredygtighed.

Samfundet vil ifølge DM&E få langt mere værdi for pengene ved i stedet at subsidiere anvendelse af teknologier - og her mener brancheforeningen, at landets maskinstationer spiller en central rolle.

- Tilskud til investeringer på dyrkningsfladen som der er lagt op til i bekendtgørelsen, er i vores optik penge ud ad vinduet. Vi kaster penge ud til tilfældighed, når man reelt bare kan slå en knap fra, hvis man synes det er for bøvlet. Og ingen kommer og kræver pengene tilbage, hvis man ikke anvender teknologien, siger Kasper Kjær Jensen, chefkonsulent i brancheforeningen DM&E.

Deleøkonomi

Dansk landbrug har en lang tradition for at udnytte nye teknologier til dyrkningsfladen ud fra et deleøkonomisk perspektiv når maskinstationer udfører en del af markarbejdet. Men der er i den nye bekendtgørelse lagt op til, at støtte til miljøteknologi skal gives til dem, der driver jorden - for eksempel landmanden - og altså ikke til maskinstationen.

Ved på den måde at modarbejde deleøkonomiske principper, mener DM&E, at forretningsgenet går tabt samtidig med, at modellen ikke hjælper til en reduktion i ressourceanvendelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Maskinstationer er netop indbegrebet af deleøkonomi, hvor en gruppe landbrug efterspørger en teknologi, som den enkelte virksomhed ikke selv kan løfte på økonomisk ansvarlig vis. Maskinstationen samler denne gruppe landbrug, og kan derved løfte investeringen og teknologien ud til flere landbrug, som derved får adgang til teknologien uden at gå på kompromis med den økonomiske ansvarlighed, siger Kasper Kjær Jensen.

Brancheforeningen undrer sig over, at en maskinstation ifølge den nye bekendtgørelse ikke kan komme i betragtning til tilskud til investeringer i miljø- og klimateknologier til anvendelse på dyrkningsfladen målrettet reduktion af pesticidforbruget i planteavl og kartoffelavl.

- Det er os meget uforståeligt, at man ikke ønsker at brede teknologierne ud til flest mulige landbrugsvirksomheder. Vi mener, at det bør være maskinens kapacitet, der skal sætte grænsen for udbredelsen af teknologien og ikke landmandens jord, siger Kasper Kjær Jensen.

Eco-schemes

DM&E ser ifølge Kasper Kjær Jensen gode muligheder for at kigge på de løsninger og praksisser, der fungerer optimalt i vores nabolande, og dermed tilbyde subsidier til anvendelse af miljøteknologi som et såkaldt eco-scheme. Eco-schemes er klima-, miljø- eller biodiversitetsvenlige tiltag som landmænd skal sætte i gang, hvis de gerne vil have hele den direkte EU-støtte, som de er berettigede til i forhold deres landbrugsareal.

- Anvendelse af tilskud til miljøteknologi som eco-schemes vil sikre, at landmanden anvender grejet - men ikke får tilskud til at investere i grejet, siger Kasper Kjær Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han nævner gradueret gødskning som et godt eksempel.

- Her har tilskud til investering i spredeteknologi ikke rykket ret meget ved anvendelsen, mens tilskud til at anvende teknologien som alternativ til efterafgrøder har flyttet teknologien ud på marken i raketfart. Det er vores klare opfattelse, at en lignende ordning for anvendelse af pesticidreducerende teknologier vil føre til en markant stigning i anvendelsen af netop disse teknologier, siger Kasper Kjær Jensen.