Lyt til artiklen:

Debat: Er tilliden til landbrugsaftalen allerede brudt?

00:00
Hastighed: ???x
04:59

Abonnementsartikel

Som aftalepart i landbrugsaftalen er Enhedslisten enig i, at aftalen skal realiseres ud fra et princip om, at landbruget skal udvikles; ikke afvikles. Er Enhedslisten ved at løbe fra aftalen, spørger L&F.

Det er højsæson for overbudspolitik og markante politiske udmeldinger. Partierne gør sig klar til en valgkamp, som efter sigende kan komme inden for et lille års tid.

I den danske fødevareklynge følger vi naturligvis tæt med i det politiske våbenkapløb, fordi vi godt ved, at vores erhverv kommer til at fylde meget i en valgkamp.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det gør det blandt andet, fordi vi har en stor betydning for vækst og beskæftigelse nationalt og lokalt. I primærlandbruget og forarbejdsningssektoren er der 126.000 arbejdspladser, som generer værdi for 76 milliarder kroner. Vores erhverv har også en afgørende betydning for Danmarks klimamålsætninger, hvilket i sig selv gør erhvervet højrelevant og politisk.

Grøn omstilling

For et lille års tid siden blev der skrevet historie i dansk politik. Den 4. oktober 2021 blev et overvejende flertal af Folketinget enige om en politisk aftale om grøn omstilling af dansk landbrug. Landbrugsaftalen, som den efterfølgende blev døbt, skal understøtte den grønne omstilling af landbruget og forbedre det danske vandmiljø og skabe bedre plads til naturen i landbrugslandet.

Det historiske består i, at aftalens indhold, forudsætninger og målsætninger bliver bakket op af stort set alle partier i Folketinget, hvorfor der er stor sikkerhed for, at aftalen ikke bliver rullet tilbage efter et valg.

Det er en ambitiøs aftale, som kommer til at have store konsekvenser for fødevareklyngens virksomheder. Det er vi helt indforståede med, og der er grundlæggende opbakning til aftalens målsætninger.

Forslag om halvering

Det er derfor med stor forundring, at vi kan konstatere, at et af aftalepartierne, Enhedslisten, nu blandt andet foreslår at halvere den animalske produktion i Danmark. Der er tale om en produktion, der bidrager med 77.000 arbejdspladser, og som skaber en årlig værdi for 44 milliarder kroner til det danske samfund. En simpel halvering heraf vil altså betyde, at der bortfalder 38.500 arbejdspladser, og at det danske samfund mister værdi for godt 22 milliarder kroner hvert eneste år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Disse tal er i sig selv gode argumenter for, at Enhedslistens forslag er urealistisk og vil have store negative konsekvenser for en lang række ufaglærte på vores slagterier og for de danske landmænd; og det er vel at mærke i yderområderne af Danmark, hvor der er hårdt brug for arbejdspladser.

Som aftalepart i landbrugsaftalen er Enhedslisten enig i, at aftalen skal realiseres ud fra et princip om, at landbruget skal udvikles; ikke afvikles. Det står bogstaveligtalt på første side i aftalen. Det er stærkt bekymrende, at et parti, som til efteråret skal sidde med ved forhandlingsbordet om en CO2e-afgift på landbruget, nu har en erklæret målsætning om at afvikle halvdelen af dansk landbrug.

Enhedslistens udmelding er efter vores bedste overbevisning et klokkeklart brud på landbrugsaftalens principper, og det er svært for os at se, at Enhedslisten fortsat kan være en del af landbrugsaftalen. Det skaber enorm stor usikkerhed for fødevareklyngens virksomheder, at et aftaleparti har en erklæret målsætning om at lukke halvdelen af landbruget.

Det er netop sikkerheden i det meget brede politiske flertal, der skal sikre, at der fortsat investeres i modernisering og udvikling af landbruget, og at teknologivirksomhederne kan se et potentiale i at investere tid og ressourcer i klimavenlige løsninger, der kan bidrage til nedbringe CO2-udledningen i landbrugs- og fødevaresektoren. Vi er medspillere i den grønne omstilling, og vi vil gerne bidrage og sikre, at vi når i mål med klimamålsætninger.

Opfordring til Prehn

Fra Landbrug & Fødevarer Syddanmark og Fødevareforbundet NNF Sydjylland opfordrer hermed fødevareminister Rasmus Prehn til at indkalde forligspartierne til en alvorlig snak om, hvorvidt Enhedslisten fortsat kan være en del af landbrugsaftalen. Og til Enhedslisten skal lyde en opfordring til at stå ved de politiske aftaler, som partiet er en del af i stedet for at bedrive overbudspolitik op mod et folketingsvalg. Det er kontraproduktivt for den grønne omstilling at skabe så stor usikkerhed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Christian Lund, Hans Damgaard og Henrik Jessen, formænd i Landbrug & Fødevarer Syddanmark og Peder Pedersen, formand for Fødevareforbundet NNF Sydjylland.

Landbrug & Fødevarer Syddanmark er et politisk samarbejde mellem Landbosyd, Kolding Herreds Landbrugsforening og Sønderjysk Landboforening. Landbrug & Fødevarer Syddanmark arbejder for at skabe bedre rammevilkår for dansk landbrug på vegne af mere end 2.000 landmænd i Syd- og Sønderjylland.

Fødevareforbundet NNF er fagforening for en række vigtige brancher: Bager, slagter, mejeri, sukker- og chokoladeindustrien samt tobaksindustrien. NNF er et stærkt fællesskab med cirka 20.000 medlemmer, og som en del af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), står NNF skulder ved skulder med andre lønmodtagere i Danmark.