sonsoreret-indhold

Lyt til artiklen:

Homogen gylle med mere gasproduktion

00:00
Hastighed: ???x
02:24

Abonnementsartikel

Biomassen bliver mere homogen, og strømforbruget til oprøring i reaktoren på biogasanlæg reduceres med op til 60 procent med brug af Active NS.

Med gaspriser på himmelflugt arbejdes der i de danske biogasanlæg hårdt på at få et maksimalt udbytte ud af reaktorerne. Hos Brødrene Thorsen Biogas oplever man, at tilsætning af Active NS gør indholdet i biogastankene mere homogent, så produktionen kan fastholdes i højeste gear.

Brødrene Thorsen Biogas startede driften af sine anlæg i år 2000, og siden 2013 har halm været en vigtig bestanddel af biomassen. Samlet set benytter anlægget omkring 100 tons biomasse om dagen, hvor de 70 tons stammer fra gylle. Og hvor den ene halvdel af gyllen stammer fra virksomhedens egen svineproduktion, så kommer resten fra kvægbrug i nabolaget ved Nimtofte.

rich-media-1
.

Men de seneste to år har også Active NS været en fast ingrediens i produktionen, og det er der specielt én god grund til.
-Vi oplever, at additivet forbedrer pumpbarheden. Det gør simpelthen oprøringen mere effektiv i vores reaktor, forklarer Steffen Thorsen og uddyber, at virksomheden også benytter additivet til at håndtere gylle, før det når frem til biogasanlægget, da stoffet gør gyllen mere homogen, hvilket betyder, at de kan pumpe gylletankene mere tomme end ellers.

- Active NS kan være med til at stabilisere et anlæg, hvor det er svært at holde en homogen masse. Hvis man bruger fedtstoffer, for eksempel slagteriaffald, hvor man kan overdosere anlægget, så kan additivet være med til at stabilisere det, konkluderer Steffen Thorsen.

Stor energibesparelse

Fra firmaet bag Active NS, FCSI, lyder det, at det reducerede strømforbrug til oprøring i reaktorerne, der følger at brugen af additivet, i forsøg har vist sig at være på 30 og helt op til 60 procent. Men det er ikke kun i driften, der kan optimeres ved brug af additivet, for effekten ved at tilsætte 20 gram Active NS per ton biomasse kan også ses på udbyttet af gas fra de anlæg over hele Europa, der benyttet sig af midlet.

rich-media-2
.

I 2014 undersøgte Rostock Universitet på foranledning af FCSI, om tilsætningen af additivet Active NS har en effekt på produktionen af gas fra biogasanlæg i Tyskland, og i forsøgene blev der målt et merudbytte af biogas fra reaktortanke med Active NS på 3 procent for kvæggylle og hele 12 procent for svinegylle i forhold til produktion uden brug af midlet.