Abonnementsartikel

Advokat Jens Paulsen ser i denne artikel nærmere på baggrunden for dommene i BMG-sagen, hvor det blev fastslået, at landmænd ikke kan kræve korn, der er oplagret hos et grovvareselskab, udleveret fra konkursboet.

Vestre Landsret afsagde 6. juli 2022 dom i BMG-ankesagen, hvor Retten i Randers 24. september 2021 afsagde dom i første instans. Vestre Landsret stadfæstede byrettens dom, hvorved det blev fastslået, at korn, der i henhold til en civilretlig utvivlsomt gyldig oplagringsaftale tilhørte en landmand, men som var oplagret hos et grovvareselskab (BMG), ikke af landmanden kunne kræves udleveret fra konkursboet. Ligeledes fastslog landsretten, som byretten, at landmandens erstatningskrav, svarende til værdien af det oplagrede korn, ikke kunne gøres gældende som et fortrinsberettiget krav i konkursboet efter grovvareselskabet.

Umiddelbart efter byretsdommens afsigelse var der - særligt i landbrugsmedierne - betydelig omtale af dommen, som dengang, som nu, blev anset som urimelig. Diskussionen om den rimelige, respektive urimelige, retsstilling ved en samarbejdspartners insolvensbehandling blev allerede behandlet i denne klumme i umiddelbar tilknytning til afsigelsen af konkursdekret over BMG ved en artikel den 22. februar 2019 under overskriften BMG-konkursen - konsekvenser for landmænd og pengeinstitutter. Omtalen af BMG-konkursen blev fulgt op med en omtale i klummen den 5. november 2022 under overskriften Tredjemandsrettigheder - hvad kan eller bør en landmand foretage sig for at minimere tab ved en samarbejdspartners insolvens. I sidstnævnte artikel redegøres for, hvorledes en landmand - og andre i tilsvarende situationer - kan sikre sig mod en samarbejdspartners insolvensbehandling.

Bliv abonnent og læs hele artiklen

Prøv vores introduktionstilbud for kun 1 kr. første måned og få fuld adgang til alt indhold på Maskinbladet og de digitale udgaver af de faglige magasiner Agro, Bovi og Hyo foruden spændende funktioner som lytteliste, læseliste og favoritter
Få adgang nu
Allerede abonnent?
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.