Lyt til artiklen:

Risiko for smittespredning ved levering til biogasanlæg

00:00
Hastighed: ???x
03:10

Der kan være risiko for, at kvægbedrifter, der leverer til biogasanlæg, kan sprede Salmonella Dublin mellem bedrifterne. Sådan lyder vurderingen i en ny undersøgelse.

Kvægbrugets leverancer af gylle, dybstrøelse og gødning til biogasanlæg stiger støt. Det samme gør bekymringen blandt de landmænd, der leverer til anlæggene, og deres dyrlæger, skriver Seges Innovation på Landbrugsinfo.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bekymringen går på, om levering kan medføre spredning af Salmonella Dublin-bakterier mellem bedrifternes dyr.

Derfor har Seges Innovation bedt Københavns Universitet undersøge, om der er en smitterisiko, og nu foreligger resultaterne.

Ifølge professor Liza Rosenbaum Nielsen, der har stået for undersøgelsen, peger resultaterne på nogle uhensigtsmæssige procedurer i forhold til smitte ved transport og håndtering af gylle og dybstrøelse/gødning på nogle kvægbedrifter og biogasanlæg. Professoren er bekymret for, at det øger risikoen for smittespredning.

- Det er ikke den afgassede, varmebehandlede gylle, der returneres til bedriften, som er min hovedbekymring. Den testes nogle gange årligt, og dér påvises yderst sjældent salmonella. Derimod ser vi risikable procedurer i forbindelse med de mange transporter mellem besætninger og biogasanlæg, forklarer Liza Rosenbaum Nielsen.

Hun understreger, at undersøgelsen er baseret på rundvisninger og interviews med driftsledere på bedrifter og biogasanlæg. Forskerne har ikke forsøgt at påvise salmonella og har ikke kunnet måle på smittespredningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Risikable transportveje

På kvægbedrifterne blev der i forbindelse med undersøgelsen i flere tilfælde observeret risikable transportveje, hvor gyllevogne og gødningstransporter krydsede kørselsveje for fodervogne og drivveje for dyr, eller kørte tæt på opstaldede kalve. Vaskepladser til inventar var også ofte placeret tæt på kørselsveje.

- Med de mange transporter til og fra biogasanlægget hver måned, hvor vogne krydser kørselsveje og passerer forbi eller igennem vaskepladser, stiger risikoen for at introducere og sprede salmonella til dyrene, forklarer Liza Rosenbaum, til Seges Innovation.

Der blev desuden i undersøgelsen observeret containere til afhentning af dybstrøelse, som ikke var rene ved levering - især i bunden, som er svær at gøre ren. Containere blev også placeret direkte på jorden i områder, hvor smitte nemt kunne viderebringes.

Selvom der på mange biogasanlæg er vaskefaciliteter, blev der i forbindelse med undersøgelsen fundet gyllevogne, der ikke var gjort grundigt rene mellem leveringer til og fra forskellige gårde - selv når der var smittede besætninger blandt leverandørerne. Samtidig var det ikke alle biogasanlæg, der havde kendskab til leverandørbedrifternes Salmonella Dublin-status.

- Det betyder, at der ikke altid tages forholdsregler såsom besøg af niveau 2-besætninger sidst på dagen efterfulgt af grundig vask af køretøjer, siger Liza Rosenbaum.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs mere om anbefalinger til kvæggårde og biogasanlæggene.