Lyt til artiklen:

Midler til mere skov og natur kan søges

00:00
Hastighed: ???x
01:24

Fra 15. september og frem til og med til 31. oktober 2022 kan kommuner og Naturstyrelsen igen søge om at få gennemført en fri multifunktionel jordfordeling. hvor landbrugsjord forvandles til skov, natur, vådområde, eller byttes med andre landmænd for en mere effektiv landbrugsdrift, skriver Landbo Syd.

Sjette ansøgningsrunde af ordningen for multifunktionel jordfordeling åbner 15. september 2022 og er åben for ansøgninger frem til og med 31. oktober 2022. Sjette ansøgningsrunde indeholder midler til jordfordeling af cirka 3.300 hektar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Formålet med ordningen er, primært gennem køb og salg af jorder, at gennemføre multifunktionel jordfordeling som redskab til at muliggøre multifunktionelle projekter.

Disse projekter skal sammentænke landbrugsproduktion med fx rent vandmiljø, rent drikkevand, drivhusgasreduktion, Natura 2000 og bilag IV-arter, klimatilpasning, skovrejsning, biodiversitet og natur, økologisk landbrug, friluftsliv, landdistriktsudvikling samt arrondering af landbrugsejendomme, skriver Landbrugsstyrelsen.

Læs mere om ordningen for multifunktionel jordfordeling på Tilskudsguiden på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.