Abonnementsartikel

Sneglevognene fra Perard har variabel aflæsningshøjde, og som de eneste på markedet kan vognene også læsse af bagud, og de kan derfor også anvendes som traditionelle frakørselsvogne med aflæsning i påslag

Samtidig med at mejetærskerne bliver større og større, transporters stigende mængder korn fra marken og til kornlageret med lastvogne. Da lastvognene ikke kan køre i marken, har det skabt et behov for vogne, som kan transportere kornet fra mejertærskerne ud til kørefast vej.

På grund af opbygningen med en kraftig snegl, som læsser kornet fra vognen og over på lastvognen, kaldes disse vogne ofte for sneglevogne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Først på året fik Maskinhandler Indkøbsforeningen importen af de franske Perard sneglevogne, som kan leveres med et rumindhold på op til 38 kubikmeter.

Konstruktionsmæssigt adskiller vognene fra Perard sig fra de øvrige vogne på markedet ved at være udstyret med en 500 millimeter tyk tømmesnegl, der under transport nærmest er integreret i vognens chassis, og kun den yderste del af sneglen stikker bag ud af vognen.

Når sneglen svinges ud fra vognen, øges aflæsserhøjden fra cirka to meter tæt inde ved vognen og til hele 4,60 meter, når sneglen er i sin yderste position. Da sneglen er en lukket konstruktion, kan der læsses af i alle positioner lige fra bagud af vognen og i forskellige størrelser vogne afhængig af, hvor langt sneglen drejes ud.

Direkte træk fra traktorens kraftudtag

Selve aflæssersneglen trækkes direkte af traktorens kraftudtag, mens sneglen i bunden af vognen trækkes af et powerband og tilkobles hydraulisk.

Den separate tilkobling af bundsneglen samt et hydraulisk betjent skod over tømmesneglen betyder, at tømmesneglen kan køres tom for korn, før den drejes ind i transportstilling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den franske vogn leveres både i en to- og tre-akslet version, som rummer henholdsvis 25 og 38 kubikmeter. Begge vogne er opbygget over et kraftigt chassis med hydraulisk affjedring af trækstangen og bladfjedre ved akslerne. Tankene er således ikke en bærende del af konstruktionen, og afhængig af størrelsen står de på chassiset på enten fire elle seks punkter. Det gør det let at udstyre vognene med vejeudstyr, så udbyttet på de enkelte marker kan kontrolleres.

Læsser direkte ind på planlageret

Torben Thomsen, Ebberup på Fyn, købte før høsten 2008 en Perard TTR 25 sneglevogn med et rumindhold på 25 kubikmeter.

- Vi havde købt en større mejetærsker og var egentlig på jagt efter en tre-akslet traditionel kornvogn, da jeg på AgriMark så en Perard sneglevogn. Specielt udformningen og funktionaliteten af aflæssersneglen tiltalte mig meget. Vi var godt klar over, at vore kornindtag ikke kunne matche den nye mejetærsker og ved at fjerne et par tagplader over planlageret, kunne den lange snegl på Perard vognen læsse kornet af direkte i lageret. Dermed undgik vi yderligere investeringer for at fjerne flaskehalsen ved indtransporten, fortæller Torben Thomsen.

Vognen er således blevet anvendt både til transport og som pendlervogn i marken, hvor den har transporteret kornet fra mejetærskeren og til lastvogne.

Syv tons i minuttet

Den 25 kubikmeter store vogn læsser 19,5 tons hvede og under normale forhold læsser den cirka syv tons af i minuttet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Her i efteråret har vi anvendt vognen til sædekorn, hvor den læsser kornet af direkte i såsættet, som bestå af en Amazone rotorharve, hvor tanken til såsæden er placeret på en Claas Xerion traktor.

- Ved at lukke for bundskoddene i vognen og reducere omdrejningerne på kraftudtaget, kan aflæsningsmængden reduceres til cirka 1.500 kg. pr. minuttet, og det er derfor nogenlunde let at regulere doseringen over i såsættet, tilføjer Torben Thomsen, der til foråret også vil anvende sneglevognen til transport af kunstgødning.