Lyt til artiklen:

Ny bekendtgørelse om gylle er netop trådt i kraft

00:00
Hastighed: ???x
01:25

Abonnementsartikel

Den nye bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning er netop trådt i kraft.

I bekendtgørelsen er der ikke sket ændringer i forhold til forsuring af gylle, hverken i tidspunkter eller i mængde at syre som skal tilsættes. Disse regler fortsætter som man har kendt dem det seneste år, skriver DM&E i en pressemeddelelse.

Som forventet er det nu tilladt at anvende separeret gylle som ammoniakreducerende tiltag. Kvæggylle og afgasset gylle er de eneste gylletyper som indtil videre er omfattet af muligheden.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- For kvæggylle skal tørstofindholdet være under 3,9 procent.

- For afgasset gylle skal tørstoffet være under 3,6 procent.

Det er landmandens ansvar at have styr på, at de korrekte analyser af gyllen er udtaget.

Har landmanden styr på før- og efter analyser, må gyllen nu udbringes med slæbeslanger eller slæbesko i fodergræs og på sortjord på lige vilkår med forsuret gylle.

Separeret gylle udbragt med slanger eller slæbesko på sort jord skal, ligesom forsuret gylle, nedbringes inden fire timer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er dog uvist, hvor hurtigt landbruget vil tage denne mulighed til sig. Det forlyder fra biogasbranchen at det er meget svært at opnå den lave tørstofprocent, især i afgasset gylle.

Der arbejdes på at finde et andet måleparameter end tørstof, men det bliver tidligst til 23/24-sæsonen, skriver DM&E.