De første lovkrav i Lov om hold af malkekvæg begynder at spøge rundt om hjørnet. Da loven blev vedtaget tilbage i 2010, syntes der at være længe til sommeren 2014, hvor de første krav træder i kraft for de eksisterende bedrifter. Men tiden er gået hurtig - og selvom der er længe til, at loven er fuldt implementeret i 2034, er der flere mælkeproducenter, som er forberedte på de nye tider.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det bliver spændende, hvor mange bedrifter loven stadig er aktuel for til den tid. Men de bedrifter, der er her nu, og som har taget de første skridt for at opfylde kravene, vil sikkert også være her om 20 år. 

Et af kravene, som træder i kraft til sommer, er brugen af enkeltkælvningsbokse.

Er der allerede eksisterende enkeltkælvningsbokse til rådighed i kælvningsafdelingen, vil der således være krav om, at ko og kalv opholder sig sammen i minimum 12 timer efter kælvning. Kravet kan dog frafaldes, hvis koens eller kalvens helbred eller adfærd kræver, at de holdes isoleret for at blive behandlet.

Jeg håber ikke, at denne undtagelse vil blive misbrugt, da der er en grund til, at der er fastsat et minimums tidsrum. Men der vil selvfølgelig være mange tilfælde, hvor det rigtige er at tage kalven væk fra koen.

Om 12 er det rigtige antal timer for ko og kalv at være sammen, kan diskuteres. For så vidt jeg ved, har de 12 timer mere været et kompromis, end der egentlig er faglig belæg for netop dette antal timer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jeg kan heller ikke lade være med at stille spørgsmålstegn ved, hvor mange af enkeltkælvningsboksene der kommer til at stå uberørte det meste af tiden.

Der er i lovgivningen ingen tidsramme for, hvornår koen skal flyttes inden kælvning. Den må hverken flyttes for tidligt eller for sent - men hvornår er det rigtige tidspunkt?

Spørger man landmanden, får man helt sikkert et andet svar, end hvis man spørger adfærdsforskeren.

Erfaringerne siger, at mange køer eller kælvekvier ikke når at blive flyttet, men i stedet kælver blandt resten af flokken. Det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, hverken set fra koen og kalvens synspunkt - ellers kunne vi jo også lige så godt være loven foruden. Og det er heller ikke til at vide, hvilke produktionsmæssige konsekvenser det har senere hen ? og om det overhovedet har nogen.

Noget helt andet er, at det er ærgerlige kvadratmeter, der går til spilde, hvis ikke kælvningsboksene bliver brugt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Man kommer ikke uden om, at økonomien er den afgørende faktor for, at den enkelte bedrift er berettiget sin eksistens. Derfor - sørg for at have gennemtænkt alle detaljer - og brug de eksperter der er på området, og som er inde i lovkravene - det kan spare dig for både tid, bøvl og ikke mindst penge.