Abonnementsartikel

Stokerfyr-investering på 1,2 millioner kroner tilbagebetalt over fem år

En af de produktionsgrene i landbruget, der er storforbruger af energi, er kyllingeproduktionen.Der er dels et elforbrug til at styre al automatikken, der kan få den moderne teknik i svinestaldene til at blegne. Dels er der et stort varmeforbrug.

Varmeforbruget er især stort, når de renvaskede stalde skal tørres helt igennem, før der kan strøs og sættes et nyt hold kyllinger ind, og der bruges løbende varme for at holde den optimale temperatur under kyllingernes opvækst.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor har olieregningen været en væsentlig udgiftspost hos Birthe og Poul Kjeldgaard, Hørsted i Thy, og med de stadigt stigende priser på det sorte guld, var et oplagt at kigge efter alternative energikilder.

Derfor afsøgte Poul Kjeldgaard markedet for stokerfyr, og valget faldt på et KSM-Stoker fyr, der blev installeret for et års tid siden.

Stoker-fyret er en KSM-Multistoker 360XL Auto med en kapacitet på 360 kW. Fyret er indrettet til at bruge træflis, men skifter over til olie, hvis der bliver problemer med tilførslen af flisen.

- Det, der tiltalte os ved denne model, var blandt andet udnyttelsen. Der efterlades næsten ingen aske. Og så er der selve opbygningen med sneglen, der automatisk tømmer asken ud, samt røgrøret, der ligeledes er automatisk selvrensende, siger Poul Kjeldgaard

Servicen i top

KSM-Multistoker 360 var dengang en ny model.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det var en af de første modeller, der blev sat op, så der har som ved alt nyt været nogle børnesygdomme, men servicen har været 200 procent, hvad enten det var kokken 23 eller i weekenden. Det er meget værd for os, der er helt afhængige af varmetilførslen til kyllingehusene, siger Poul Kjeldgaard.

De problemer, der har været flest af, har været tilstopning af tilførslen af flis, og askesneglen har været stoppet på grund af en ståltråd, der var i flisen.

Det, der er specielt ved Poul Kjeldgaards løsning, er også indretningen af flislageret ved siden at fyrrummet.

Det er bygget en betonkælder med plads til cirka 100 kubikmeter flis. I bunden sørger tre vandrette skrabere for at føre flisen ind under fyrrummet, hvor en tværgående snegl sørger for at holde brændselskammeret i fyret fyldt.

12 kubikmeter i døgnet

Det største varmebehov opstår, når kyllinge-husene er vasket og rengjorte. Så skal de tørres og varmes op, inden ny strøelse bliver lagt ud og kyllingerne sat ind ved 36,5 grader. Temperaturen sænkes derefter gradvist til19 grader i løbet af de 36 eller 37 dage, der går, inden kyllingerne er klar til slagt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når varmebehovet er størst, afbrændes der 12 kubikmeter flis i døgnet. I alt forbruges 1300 kubikmeter flis om året á 130 kroner.

Til sammenligning brugte Poul Kjeldgaard 500.000-600.000 kroner om året til olie.

Investeringen i stokerfyret, huset, flislageret, rørføringen til kyllingehuset og planeringen af pladsen omkring fyr-anlægget har kostet 1,2 millioner kroner, som Poul Kjeldgaard forventer er betalt tilbage over fem år set i forhold til opvarmningen med olie.

Og så er der i dette regnestykke ikke medtaget den mere klimavenlige CO2-neutrale fyring.