Abonnementsartikel

Arbejdsmiljøledelse kan reducere arbejdsulykker og en god arbejdsmiljøkultur bliver et nøglebegreb i landbruget i de kommende år, vurderer arbejdsmiljøkonsulent

Vi kan ikke forvente færre ulykker i landbruget lige med det samme, men en række nye initiativer og handlingsplaner betyder, at der på lidt længere sigt er udsigt til pænere tal i ulykkesstatistikken.

Det er hovedkonklusionen fra arbejdsmiljøkonferencen Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health, som Dansk Landbrugsrådgivning for nylig stod som arrangør af:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Billedet er det samme i alle de nordiske lande. Der sættes i disse år mange ting i gang, men effekten i form af færre og mindre alvorlige ulykker kan vi først forvente at se senere, siger Helle Birk Domino, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

Brug for ny holdning

Derudover er der behov for en holdningsændring i forhold til forebyggelsen af arbejdsulykker i dansk landbrug:

- Det er nødvendigt at ledelsen fremadrettet vil prioritere arbejdsmiljø på linje med produktion og økonomi.

- Min overbevisning er, at konsekvent arbejdsmiljøledelse kan reducere antallet af ulykker, kan lette rekrutteringen, øge arbejdsglæden og fastholde medarbejderne. En god arbejdsmiljøkultur bliver et nøglebegreb i de kommende år, vurderer Helle Birk Domino.

Vær bevidst om konsekvenser

I slutdokumentet fra konferencen peges der på en række indsatsområder, der bør fokuseres på i det videre arbejde i de respektive lande.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det handler blandt andet om bevidstgørelse af ejer og medarbejdere om de personlige og økonomiske konsekvenser af ulykker. Landmænd bør have en nul-uheldsvision, som i det daglige udmønter sig i et kontinuerligt fokus på sikkerhed, siger Helle Birk Domino.

Dokumentet peger også på, at myndighederne i højere grad bør fungere ikke kun som kontrollanter, men også som rådgivere over for landmændene, og at der bør satses på at identificere specielle problemområder, hvor der kan ydes en tilpasset indsats.

Mere forskning hinsidan

- Endelig konkluderer slutdokumentet, at der er behov for tilførsel af flere offentlige ressourcer for at kunne iværksætte den nødvendige indsats, siger Helle Birk Domino og fortsætter:

- Svenskerne formår for eksempel at få tilført værdifuld finansiering i perioden 2009-2013 fra EUs landdistriktsmidler. Det giver dem mulighed for øget forskning og igangsættelse af flere planlagte interventionsforløb, siger Helle Birk Domino.

Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health holdes hvert andet år på skift i de nordiske lande.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dette års konference samlede 58 deltagere fra alle de nordiske lande samt Irland og New Zealand.

Min overbevisning er, at konsekvent arbejdsmiljøledelse kan reducere antallet af ulykker. Helle Birk Domino, arbejdsmiljøkonsulent, Dansk Landbrugsrådgivning