Abonnementsartikel

Nye produktionsformer giver bedre dyrevelfærd. Det er tankegangen bag Udviklingscenter for husdyr på friland, som Friland og Dyrenes Beskyttelse er gået sammen om at etablere.

I første omgang er der tale om et selskab. Centret vil blive etableret, når der er fundet et egnet sted og en producent, som kan varetage den daglige drift.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mere effektiv produktion

Det nye udviklingscenter skal bidrage til en konkurrencedygtig udvikling inden for hold af husdyr på friland - i første omgang frilandsgrise. For mens efterspørgslen på frilandskød er stigende, har udviklingen inden for produktionen stort set ikke ændret sig de seneste 15 år.

Hvis produktionen og dermed dyrevelfærden skal fremtidssikres, er det derfor vigtigt, at der bliver gjort en indsats for frilandsproducenterne, mener direktør Karsten Deibjerg Kristensen, Friland:

- Vi vil gerne gå foran og skabe en udvikling, som vore leverandører kan bruge i en mere effektiv produktion.

- Hidtil har det været overladt til den enkelte landmand at udvikle produktionsformen, og selv om der rundt omkring er blevet arbejdet flittigt med forskellige ideer, er der ikke sket de store fremskridt. Med det nye center kan vi udvikle og afprøve ny teknologi og arbejdsmetoder, som derefter kan implementeres i den enkelte produktion, siger han.

Kød med høj dyrevelfærd

For Dyrenes Beskyttelse har det været vigtigt at sikre, at der også i fremtiden er landmænd, som ønsker at producere kød med en høj dyrevelfærd:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ved at samle kræfterne i et selskab vil vi finde nye veje til at forbedre dyrevelfærden og arbejde målrettet på at udvikle og demonstrere nye initiativer, således at landmænd også i fremtiden vil være interesserede i at producere dyr, som har haft det godt, siger Ole Münster, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

Både Friland og Dyrenes Beskyttelse har indskudt tre millioner i projektet.