Abonnementsartikel

I denne artikel skal omtales to situationer, hvor enten lovgivningen eller retspraksis undtagelsesvis er arbejdsgivervenlig. Det drejer sig dels om opgørelse af sygedage ved opsigelse af syge fuldtidsansatte funktionærer, dels ved fastsættelsen af erstatning for uberettiget opsigelse af fleksjobansatte.

Den danske ansættelsesret er som andre landes ansættelsesret kendetegnet ved, at lovgivningen som absolut hovedregel ikke kan fraviges til ugunst for lønmodtageren, ej heller ved skriftlig ansættelsesaftale. Samtidig er ansættelsesretten kendetegnet ved enten omvendt bevisbyrde eller betinget omvendt bevisbyrde. Hvor det uden for ansættelsesretten er skadelidte (den, der vil gøre et krav gældende), der har bevisbyrden, vil det inden for ansættelsesretten ofte være arbejdsgiveren, der skal bevise, at han ikke har handlet på en måde, der er i strid med de ansættelsesretlige regler, eksempelvis ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven, lov om maksimal arbejdstid og foreningsfrihedsloven samt i alt yderligere små 30 specialregler.

Arbejdsledere i landbruget

Bliv abonnent og læs hele artiklen

Prøv vores introduktionstilbud for kun 1 kr. første måned og få adgang til alle artikler på Maskinbladet.dk
Få adgang nu
Allerede abonnent?
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.