Abonnementsartikel

Det er ikke de mest optimistiske meldinger, der er sendt ud med prøveballonen fra Dansk Kvæg.

Det er informationen om, at der kan komme et krav om, at alle kreaturer skal på græs i sommermånederne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men det er ganske vist. Det er formanden Peder Philip, der har valgt at melde ud, at det kan blive udgangen. For så er kreaturfolkene forberedte, når der senere i år kommer et oplæg til lovgivning.

Medlemmerne i arbejdsgruppen er ellers lukkede som østers om, hvad de barsler med af forslag, hvilket kunne tyde på, at arbejdsgruppen ikke er enige i forslagene, og heller ikke er enige om, at det er positivt for processen at sende prøveballoner ud om mulige tiltag.

Derfor kan det betragtes som ildevarslende, at formanden for Dansk Kvæg, som ikke er medlem af arbejdsgruppen, har fundet det nødvendigt at bryde tavsheden og varsle sine kolleger om det kommende tiltag.

Siden Det Dyreetiske Råd for få år siden afgav sin udtalelse om dyreetiske forhold i de danske kvægstalde, er der arbejdet videre i en arbejdsgruppe under Justitsministeriet med henblik på at vurdere anbefalingerne og komme med forslag til lovgivning på området.

Det er nu lige op over, at denne arbejdsgruppe barsler med sine forslag, og der er sivet så meget ud, at anbefalingerne fra Det Dyreetiske Råd får et kraftigt fingeraftryk på de ventede lovudkast.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det var ellers planen, at gruppen skulle have meldt ud på sit seneste møde, men der var åbenbart nogle knaster, der endnu skulle jævnes ud.

Når det er afgræsningen, der er meldt ud om, er det formentlig ikke fordi, det bliver det eneste emne, der vil vække røre i landbruget. Men græsningen bliver det meste kontroversielle, idet nutidens moderne kvægbesætninger ikke er gearet til at blive sendt på græs – ikke mindst på grund af logistikken, for hvordan lukker man lige 300-800 køer ud på marker i nærheden af gården.

Dansk Kvæg har været meget uenig i at sætte afgræsning lig med god dyrevelfærd.

Organisationen kan se fordele ved græsningen, såsom at koen kan udføre normal ædeadfærd, den kan opbygge og vedligeholde en god kondition, flokadfærden styrkes, og der bliver bedre mulighed for at undvige en aggressiv artsfælle.

Men Dansk Kvæg kan også se ulemper. Udegående kreaturer udsættes for smitte af parasitter, der opstår lettere klov- og benproblemer på våde drivveje og optrådte marker, det er svært at styre en optimal næringsstofforsyning, når køerne går på græs, og der sker lettere overfodring og dermed diarrélignende afføring – kort sagt der er stor risiko for, at køerne taber sig og ydelsen falder, når køerne får for meget græs.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det sidste argument preller ganske af på de opinionsdannere, der gerne ser reglerne for hold af kreaturer strammet op, og de har også et andet argument, der er svær at argumentere imod. Taberkøer er et erkendt problem i kvægbruget, og risikoen for at ende som taberko er større for køer i indendørs systemer, og risikoen for at dø eller blive aflivet før, det er naturligt, er også noget større for køerne på stald end dem, der får lov at komme på græs.

Det er klart, at Dansk Kvæg vil argumentere for retten til at holde køerne på stald, men man gør klog i at forberede sig på, at det bliver op ad bakke.

At dømme efter sammensætningen af Folketinget, vil et lovforslag af denne type få en let gang på jorden, så kvægbruget skal nok se sig om efter at få rimelige overgangsordninger, så der i stedet bliver tid til at tilpasse produktionen til de nye regler.

For folkeopinionen vil også her være imod landbrugets interesser.

Der er for øvrigt det paradoks i sagen, at alle landmænd formentlig kan blive enige i modstanden mod afgræsningstvangen. Ganske vist er det i forvejen et krav, at de økologiske kreaturer er på græns, og det har været et af økologiens bedste reklamer – ikke mindste i foråret, når de inviterer alle mand af hus for at se de ellevilde køer blive sluppet løse. Her kan alle ved selvsyn se, at det er dyrevelfærd i højeste potens.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men hvis det nu bliver et krav, at alle køer skal på græs, bliver differentieringen mellem økologiske og konventionelle mejeriprodukter sværere. Derfor kan man godt forstå, hvis økologerne inderst inde ikke er så interesserede i, at alle-køer-på-græs bliver et lovkrav.