Lyt til artiklen:

Prehn efterlyser viden om brud på brystben

00:00
Hastighed: ???x
02:17

Abonnementsartikel

Fødevareministeren har nedsat en gruppe, der skal skaffe mere viden om brud på brystben hos æglæggende høns.

Fødevareminister Rasmus Prehn er ikke indstillet på at ændre på regler om blandt andet foder og lys til høns, fordi man ikke ved, om der er en sammenhæng med forekomsten af brud på brystben, og det ikke er undersøgt, om der kan være negative bivirkninger af ændrede foder- og lysforhold.

Det fremgår af ministerens svar på et spørgsmål fra Enhedslistens Søren Egge Rasmussen, som havde bedt Rasmus Prehn om at fremlægge dokumentation for, om ændringer i fodring og styring af lysforhold kan have en positiv effekt imod brud på brystben. Og også om ændringerne kan have negative effekter.

Ministeren fastslår, at han ved flere lejligheder har tilkendegivet, at den høje forekomst af brystbensbrud hos æglæggende høner ikke er dyrevelfærdsmæssigt acceptabel.

- Det er nødvendigt at få mere faglig viden på området. Derfor har jeg nedsat en koordineringsgruppe vedrørende indsatser mod brystbensbrud hos æglæggende høner. Koordineringsgruppen består af relevante styrelser, interessenter og universiteter, og jeg mener, at det er et godt forum til det videre arbejde med at finde løsninger på udfordringerne med brystbensbrud, skriver Rasmus Prehn i sit svar til Søren Egge Rasmussen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han supplerer med en henvisning til Fødevarestyrelsen, som erkender, at ændringer i fodring og lysforhold kan bevirke, at hønen når en højere alder, inden den starter æglægningen. Men styrelsen påpeger, at det endnu ikke er undersøgt, om, og i givet fald hvordan, ændringer i fodring og lysforhold kan nedbringe forekomsten af brystbensbrud.

- Det er heller ikke undersøgt, om sådanne ændringer kan have negative sideeffekter, skriver styrelsen.

Blandt andet peger Fødevarestyrelsen på, at det fremgår af et skrift fra 2013, at blandt andet ændrede foder- eller lysforhold kan indebære, at hønerne stresses og udviser fjerpilning/kannibalisme.

- Det betyder, at det er nødvendigt at undersøge, hvordan og om justering af foder- og lysforhold kan gennemføres på en måde så der ses en nedgang forekomsten af brystbensbrud uden, at hønerne udviser stressadfærd, hedder det i styrelsens svar.

Rasmus Prehn oplyser desuden, at Københavns Universitet har fået tilskud til at få afdækket nogle af de forhold, der er behov for at få mere viden om i et projekt med navnet "Velfærdshønen - en høne uden brystbensbrud".