Lyt til artiklen:

Rapporter kommer til bunds i fjordenes vandmiljø

00:00
Hastighed: ???x
03:18

Abonnementsartikel

Sønderborg Kommune, Sønderborg Forsyning og LandboSyd samarbejder om at få analyseret næringsstofbelastningerne af Als Fjord, Als Sund og Augustenborg Fjord.

Konkret viden, realistiske målsætninger og effektive løsninger. Det er, hvad Sønderborg Kommune, Sønderborg Forsyning og LandboSyd ønsker for de statslige vandområdeplaner, der lige nu er i høring. Derfor er de tre gået sammen om at få analyseret næringsstofbelastningerne af Als Fjord, Als Sund og Augustenborg Fjord.

Det skriver LandboSyd i en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Seges Innovation har udarbejdet analyser af udviklingen indenfor næringsstoffer og klorofyl i fjordene. Resultaterne er herefter sammenholdt med udledning fra landbrugsjord og spredt bebyggelse samt udledning fra bl.a. rensningsanlæg i oplandene. Derudover er vandudskiftningen i fjordene analyseret af en uafhængig havforsker, Morten Holtegaard Nielsen, fra Marine Science and Consulting. Han har set nærmere på vandets temperatur og saltholdighed og sammenlignet med salt og temperatur i bl.a. Lillebælt.

Sønderborg Forsyning, Sønderborg Kommune og LandboSyd er gået ind i samarbejdet med hver sit udgangspunkt, men ønsker alle mere viden og større forståelse for vandmiljøet og de fysiske forhold, som påvirker fjordene. Samtidig har alle tre parter en interesse i, at effektive virkemidler forbedrer fjordenes miljøtilstand og er til at overkomme økonomisk. Sønderborg Kommune, Sønderborg Forsyning og LandboSyd kan derfor bruge rapporterne til at give staten indspil til den samlede planlægning for miljøkvaliteten i de indre farvande.

- Det er vigtigt for os at være opdateret med fakta om havmiljøet langs Sønderborg Kommunes kyster, og derfor er fjordrapporterne et vigtigt redskab for os. De kan bidrage til at øge forståelsen af sammenhængen mellem udledning af næringsstoffer på forskellige tidspunkter af året, algeopblomstring i sommerhalvåret, og vandudskiftningen i fjordene. For den viden gør, at vi - sammen med andre parter - kan finde frem til de rette og realistiske løsninger for kommunens fjorde og havmiljø, siger borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune.

- Landbruget har gjort rigtig meget for at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet de sidste 30 år. Og vi er faktisk nået rigtigt langt. Derfor er det vigtigt nu at få lavet en helt konkret vurdering af hver enkelt fjord. For den indsats, der planlægges, skal have den ønskede effekt. Nu arbejder vi sammen med kommune og forsyning om det fælles mål vi alle har, nemlig en sund fjord. Det er stærkt, siger Henrik Jessen, formand for LandboSyd.

- Rapporterne har givet os større forståelse for vandudskiftningen mellem de forskellige bassiner i det sydlige Lillebælt, og det er et meget vigtigt indblik for os i arbejdet med fremtidens renseanlæg. Vi har gennem de sidste mange år renset vandet langt bedre, end der er krav til på renseanlægget i Sønderborg. Rapporten viser, at der stadig er behov for en øget indsats, og derfor vil vi fremover være endnu mere ambitiøse og nedbringe vores del af belastningen til farvandene omkring Als, siger formand for Sønderborg Forsyning, Ellen Trane Nørby.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De kommende år lukkes tre ud af fem renseanlæg samt en lang række overløb. Det vil resultere i, at der samlet kommer 15 ton kvælstof og 1,7 ton fosfor mindre i Flensborg Fjord og Lillebælt - en reduktion, som pga. den store vandudskiftning kommer alle farvande omkring Als til gode.