Lyt til artiklen:

Tylco fjerner 150 tons bundfald i timen

00:00
Hastighed: ???x
07:36

Slam og sand i biogasanlæg nedsætter produktionen betydeligt, og nogle gange sætter bundfaldet produktionen helt i stå. Hos Tylco Biogas Service har man stor succes med at tømme reaktortanke fyldt med sand og sten, og det sker med en tømme-hastighed på omkring 150 tons i timen, og typisk kan reaktoren være klar til fyldning i løbet af 7-10 dage.

Det skriver Tylco Biogas Service i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

-Hver dag betyder noget med de gaspriser, vi har lige nu, så det er vigtigt at få tømt anlægget hurtigt, så det kan komme hurtigt op i omdrejninger igen, forklarer Jens Tilma, ansvarlig for salg hos Tylco Biogas Service, der de seneste to år med succes har tømt mere end ti reaktortanke for sand, skidt og sten.

Tid er penge

Tid er en faktor når man arbejder med produktion af biogas, for dage, uger eller måneder hvor en reaktor-tank står stille, bliver der ikke produceret gas. Hos Tylco Biogas Service har man oplevet anlæg, hvor tanke har været ude af drift i halve til hele år, og det pynter ikke på bundlinjen, når tankene bruges til at opmagasinere skidt frem for at producere biogas. En typisk tank producerer ifølge Jens Tilma mellem 500 og 1000 m3 biogas i timen, og så kan man selv regne på, hvor længe en tank skal være ude af drift, førend det koster på bundlinjen.

Når man typisk fylder en tank, så gør man det efter hvor stor tanken er og i forhold til gennemløbs-cyklussen. Og hvis der mangler 15-20 procent af volumen, så får man ifølge Jens Tilma langt fra nok ud af sine råvarer. Det er heller ikke uproblematisk, hvis omrøreren går mod bundfaldet og når sand og sten slider på pumper og rør.

-Vi ser på flere biogasanlæg, at der samlet set næsten mangler en tank i kapacitet på grund af at tankene er fyldt med sand. Og er der fem-seks tanke, så er det som om, der mangler én helt tank, forklarer Jens Tilma, som sammen med sin meddirektør Rolf Laursen i 2020 satte sig for at skabe en løsning, der hurtigt kan tømme indholdet ud på en sikkerhedsmæssig og miljømæssig forsvarlig måde.

Minilæsser genetablerer kapaciteten i biogasanlæg

Se også:

Minilæsser genetablerer kapaciteten i biogasanlæg

Special-grej forkorter processen

Hos Tylco har man gennem 18 år opsat og serviceret mere end 1000 stålsiloer i landbruget, biogasindustrien og til mange andre opbevaringsløsninger rundt i hele Europa, og de mange erfaringer har man nu samlet i et koncept, hvor virksomheden kan tømme en reaktortank og gøre den klar til fyldning inden for 10 dage.

Artiklen fortsætter efter annoncen

-Vi åbner ovenover, hvor sandet ligger i tanken, så vi undgår overraskelser med gylle-tsunamier. Så suger vi det helt våde væk, inden vi begynder at grave, og så graver vi til bunden med en kran. Når bunden er nået, fjerner vi plader nær bunden og hejser vores special-minilæsser fra Case med gastæt kabine ind i siloen, og så går det ellers stærkt med at få tømt skidtet ud, forklarer Jens Tilma om Tylco Biogas Services tømningskoncept, der fra start til slut kan tømme 150 tons bundfald ud af et tankanlæg i timen.

-Så snart minilæsseren, kan komme ind, så er det bare det mest effektive, vi har oplevet indtil nu. Den kræver ikke ret meget plads, den er voldsom hurtigt, og også hurtig hvis vi skal køre hele vejen ind og ud af tanken, hvis ikke der er plads til en kran, lyder det fra Jens Tilma om den specielle Case SV340B med tryktæt kabine og aktivt kulfilter, der til trods for, at den er blandt de største minilæssere på markedet, manøvrerer sikkert rundt i reaktortankene.

Sikkerheden vigtig

Hos Tylco Biogas Service tager man som hovedregel hele entreprisen på sig, hvilket betyder, at når én opgave i processen er løst, så kan mandskabet gå videre til den næste med det samme, så typisk går der kun syv til ti dage fra en tank er taget ud af produktion og til den er klar til at fylde gylle på igen.

Det er ikke helt ufarligt at arbejde med indholdet i de gasproducerende tanke, og derfor fylder sikkerheden meget på pladsen, når Tylco Biogas Service er i arbejde, og gasalarmer, iltudstyr og kompressorer er med til at sikre, at alt foregår forsvarligt.

-Vi har alt nødvendigt sikkerhedsudstyr til opgaven, og vi har fået vores udstyr gennemgået med en konsulent ved sikkerhed og risiko på den første tømning, vi foretog med vores metode hos Sønderjysk Biogas, forklarer Jens Tilma.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Har man ikke styr på detaljerne omkring tømningen, kan det være til fare for både materiel, miljø og mandskab, og resultatet kan blive et omfattende oprydningsarbejde.

-Der er også andre, der som os kan skrue pladerne af og sætte dem på igen, men så har de typisk ikke sikkerhedsudstyr, lift og maskiner selv, og skal opgaven løftes hurtigt, så spildes meget tid med koordinering, siger Jens Tilma og uddyber, at Tylco Biogas Service har draget sig gode erfaringer fra medarbejdere på nogle af de anlæg, der selv har forsøgt sig med tømninger, og det er altså nu stykket sammen til en løsning, han selv er tryg ved at kalde markedets bedste, hurtigste og sikreste tømning af reaktortanke.

-Efter vi bliver kontaktet, kommer vi ud og vurderer opgaven, og så tager vi stilling, til hvilket udstyr, der skal benyttes til tømningen, og så har vi enhedspriser på alt, vi kommer med, siger Jens Tilma og uddyber, at typisk benytter Tylco Biogas Service sig af underentreprenører, der arbejder sammen med biogasanlægget i forvejen, som maskinstationer med slamsugere, traktorer, vogne og møgspredere.

Tanktømning på abonnement

Hos Tylco Biogas Service tilbyder man fra 2022 tømning af reaktortanke i faste intervaller på abonnement, der kan tilpasse efter hvilken type biomasse man kører ind, så tanktømningen finder sted, når historikken viser, at behovet er der.

-Man ved cirka hvor mange år det tager, før sandet begynder at give problemer eller nedsætter kapaciteten, og her kan vi tilbyde, at tømme tankene i et fast interval, alt efter hvilken type biomasse man putter i.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hos Tylco Biogas Service kan man se, at der er mange tanke, der snart skal have eftersyn, og for at undgå en pukkel i forhold til at komme til bunds i skidtet, så eventuelle inspektioner kan finde sted, så lyder opfordringen fra Jens Tilma, at man får tanktømningen planlagt i god tid.

-Den typiske tank skal have en tankkontrol efter ti år, og så skal tanken under alle omstændigheder tømmes. Og den opgave tager Tylco Biogas Service gerne på sig, lyder det fra Jens Tilma, som sammen med sit hold sidder klar til at få bundfaldsplagede reaktortanke tilbage i højeste gear.

-Man ringer til mig eller skriver en mail, og så kommer vi ud og kigger på opgaven og kommer med et løsningsforslag baseret på vores erfaring. Og den hurtigste løsning er som regel den bedste. Man skal ikke blive skræmt over prisen, for når det handler om biogasanlæg og de aktuelle priser på gas, så har det stor betydning, at anlægget hurtigst muligt kan komme tilbage i fulde omdrejninger.

I sommeren 2022 kan Tylco Biogas Service hurtigt komme ud og tømme kundernes tanke, men Give-virksomheden vil gerne have muligheden for at planlægge tømningen i god tid.

-Så kan vi bedre koordinere med mandskab og samarbejdspartnere, og eventuelt reservedele, hvis sand og sten har været hårde ved reaktoren, så vi kan få gjort arbejdet færdigt og monteret pladerne, så tankene igen kan komme til at producere biogas.