Lyt til artiklen:

Ny test af pesticider og nedbrydningsprodukter

00:00
Hastighed: ???x
03:41

Abonnementsartikel

Hvert år testes der pesticider på de såkaldte VAP-marker. Her undersøges det for, om pesticider og nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvand. De nyeste data viser, at der ikke er grund til at ændre i de nuværende godkendelser af pesticider.

Varslingsystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) består af en række marker, der dyrkes konventionelt og sprøjtes med udvalgte godkendte pesticider i maksimalt tilladte doseringer. Herefter undersøges det, om pesticiderne og/eller udvalgte nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvand, drænvand eller jordvand under markerne, skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Der er i denne omgang undersøgt syv pesticider og 41 nedbrydningsprodukter i perioden juli 2018 til juni 2020 på VAP-markerne. Resultatet viser, at kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter i perioden er overskredet for to af de undersøgte stoffer. Det handler om pesticidet propyzamid, der bl.a. bruges til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps, samt nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol fra azol-svampemidler. Dog er der forskellige forhold, der gør, at der samlet vises sikker anvendelse for de to stoffer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor vurderer Miljøstyrelsen, at de nyeste VAP-data ikke giver anledning til at ændre i de aktuelle danske godkendelser af pesticidmidler. Det skyldes, at den årlige gennemsnitskoncentration af de testede stoffer ud fra en skønsmæssig vurdering ikke overstiger kravværdien eller for 1,2,4-triazol ikke kan tilskrives én specifik azol-anvendelse.

Formålet med at teste godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter i VAP er bl.a. at afklare, om Miljøstyrelsen skal regulere midler med stofferne anderledes pga. en uacceptabel risiko for udvaskning til grundvand.

Propyzamid er kun fundet sporadisk

De nyeste resultater viser, at propyzamid udvaskede kortvarigt igennem opsprækket lerjord umiddelbart efter sprøjtningen i 2018. Der er i perioden juli 2019 - juni 2020 ikke set yderligere udvaskning af propyzamid over kravværdien. Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at VAP-data på det foreliggende grundlag ikke giver et tilstrækkeligt grundlag til at ændre reguleringen af midler med propyzamid.

Ingen direkte kobling mellem anvendelse af azol-svampemidler og fund af 1,2,4 - triazol. Nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol, der stammer fra forskellige azol-svampemidler anvendt både til sprøjtning af afgrøder og som bejdsning af såsæd, er fundet i grundvandet under VAP-markerne.

Udsvingene i koncentrationsniveau korrelerer ikke med anvendelsen af azoler på markerne, men derimod ser udvaskningen ud til at være nedbørsstyret. Fundene af 1,2,4-triazol kan derfor ikke tilskrives én specifik azol-anvendelse. Det skyldes formentlig, at azol-midlerne har været anvendt mange gange på markerne (både som sprøjte- og bejdsemidler), inden 1,2,4-triazol moniteringen startede, samt at det forventes at azol-stofferne ophobes i pløjelaget og derfra kontinuerligt kan nedbrydes til 1,2,4-triazol.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I forskningsprojektet TRIAFUNG, bliver det nu undersøgt om azol-stofferne, der gennem tiden er anvendt på markerne, er ophobet i pløjelaget og derfra kontinuerligt kan nedbrydes til 1,2,4-triazol.

VAP-rapporten kan læses her.