Lyt til artiklen:

Fødevarestyrelsen indleder kampagne for bedre klovsundhed

00:00
Hastighed: ???x
01:52

Abonnementsartikel

Kontrol af klovsundhed i malkekvægsbesætninger på vej til efteråret for at højne dyrevelfærden.

Fra september til og med november kan en række tilfældigt udvalgte mælkeproducenter forvente besøg af Fødevarestyrelsens kontrollanter, som vil se på besætningens klovsundhed. Det er en opfølgning på en tilsvarende kampagne i 2014, der viste problemer i 28 procent af de kontrollerede besætninger, skriver Landbrugsinfo.

God klovsundhed er helt afgørende for at have god dyrevelfærd i en kvægbesætning. Mange klovlidelser er forbundet med betydelige smerter hos koen og påvirker koens velfærd dramatisk.

Desuden tager ophelingen af klovlidelser ofte lang tid. Koen har behov for optimal behandling af lidelsen samt yderlige pasning og pleje, herunder opstaldning i sygeboks.

Derfor fokuserer kampagnen på forebyggelse og behandling af klov- og lemmelidelser, og på hvordan besætningsejer og besætningsdyrlæger arbejder målrettet sammen om at håndtere klovsundheden.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Fokus på forebyggelse og behandling

Fødevarestyrelsen vil i kampagnen især have fokus på at:

- Undersøge forekomst og omfang af klov- og lemmelidelser

- Kontrollere håndtering, behandling og medicinregistrering af køer med klovlidelser

- Kontrollere om der er en behandlingsfacilitet, så der kan løftes bagben på køerne

- Kontrollere om der foretages to årlige kloveftersyn.

- Gennemgå besætningens klovsundhed før kampagnestart

Det gode råd lyder, at mælkeproducenter forud for kampagnen gennemgå klovsundheden i besætningen, gerne sammen med bedriftens besætningsdyrlæge.

Læs flere råd om klovsundhed, inden kampagnen går i gang.