Lyt til artiklen:

Stort lavbundsprojekt realiseres i Tønder Kommune

00:00
Hastighed: ???x
01:58

Abonnementsartikel

Naturstyrelsen har netop realiseret det hidtil største statslige lavbundsprojekt ved Øbjerg i Tønder Kommune.

På et 212 hektar stort område ved Øbjerg tæt på Arrild i Tønder Kommune har traktorer med plov og såmaskine i de seneste uger været erstattet med gravemaskine og dumpervogn.

Her har Naturstyrelsen været i gang med at lukke dræn og grøfter, da området ved Øbjerg ikke længere skal dyrkes. Det betyder, at græsmarkerne hurtigt bliver vådere, og en række vilde planter og dyr vil efterhånden indfinde sig.

Det skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Årsagen til at projektet gennemføres skal findes i en af de usynlige effekter, som projektet har på klimaet og miljøet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I projektområdet er jorden tørvejord, og når tørv nedbrydes, så frigiver det CO2. Når man stopper dræningen af området, bliver området vådt, og så stopper nedbrydningen af tørven og dermed udledning af CO2. Som følge deraf bidrager projektet til at nå regeringens mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent frem mod 2030.

Projektet reducerer også udvaskningen af kvælstof til Vadehavet, både fra selve området og fra oplandet. Det gavner vandmiljøet og de organismer, der lever her.

Lavbundsprojektet er bl.a. finansieret som en del af EU's Landdistriktsprogram og bygger på et godt samarbejde med de lokale lodsejere.

- Projektet, der er et af de største lavbundsprojekter, der er realiseret til dato, må betegnes som en stor succes. Et lavbundsprojekt kommer aldrig fra plan til virkelighed uden et godt samarbejde med både tekniske rådgivere, entreprenør, lodsejere og kommunen, og det har været realiteten her ved Øbjerg fra start til slut, siger Bent Rasmussen, skovrider i Naturstyrelsen.

De berørte arealer i projektet er permanent udtaget af drift, hvilket vil sige, at der fremover ikke sker jordbehandling, gødskning og sprøjtning. Lodsejerne har derfor modtaget en kompensation for de tabte indtægter.