Lyt til artiklen:

Græsmarken fra etablering til bjergning

00:00
Hastighed: ???x
03:08

Abonnementsartikel

Elmegården ved Frederiks lægger endnu en gang græsmark til, når Nordeuropas største maskindemonstration Græsland 22 afvikles den 8. juni 2022.

Til Græsland 22 den 8. juni kan publikum som tidligere år se frem til at opleve de mange forskellige maskiner, som anvendes til bjergning af græs - 79 kørende i alt. Og som noget nyt er der denne gang også mulighed for at se kørende gyllemaskiner, og der er fokus på etablering af den perfekte kløvergræsmark på otte forskellige parceller.

Desuden er der en række temaer som vanding, dræning og den intelligente græsmark, som publikum kan blive meget klogere på ved et besøg på Græsland 22.

Nyheder

Selvom om konceptet bag Græsland er uændret i forhold til både 2014 og 2018, vil der alligevel ske ændringer til Græsland 22.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Man vil som tidligere kunne opleve hele paletten af græsmaskiner i arbejde lige fra skårlægning til lager, og som noget nyt vises gylleudbringning på græsmarken.

Spiseteltet og udstillerarealet er flyttet ind omkring DLF's græsparceller, og arealet for de kørende enheder ligger nu ude omkring udstillerarealet.

Det betyder også, at parkeringsarealet er flyttet ud i den nordlige trekant af Elmegårdens græsmark mod tidligere at have ligget lige overfor Elmegårdens indkørsel.

Otte forsøgsparceller

Blandt de faglige nyheder kan publikum opleve flere bud på, hvordan man kan anlægge en græsmark på det perfekte tidspunkt i august, men med den udfordring, at der på danske bedrifter med mere end 170 kg N pr. hektar (de såkaldte undtagelsesbrug med over 1,7 dyreenheder pr. hektar) kun må pløjes i eksisterende græsmarker fra 1. marts til 1. juni.

- Hvis kløvergræsmarken skal etableres i august, skal det altså ske uden nogen form for jordbearbejdning, og vi oplever allerede, at flere og flere arbejder med reduceret jordbearbejdning i forbindelse med etableringen af kløvergræsmarker, så vi synes, at det giver rigtig god mening at stille skrapt på, hvordan det kan gøres, siger Gurli Klitgaard, produktchef hos DLF, som er medarrangør af Græsland 22.

En række producenter af jordbearbejdningsredskaber og såmaskiner blev inviteret til at løse udfordringen, og otte tog udfordringen op. Hver producent fik én parcel på 12 gange 48 meter, og opgaven lød på såning af græs med kløverudlæg. Den 11. august blev der derfor anlagt otte parceller midt på den 50 hektar store græsmark hos Lars Kristensen.

Hver parcel blev delt i to - en halvdel, der blev nedvisnet med glyphosat, og en halvdel, hvor kløvergræsset blev afpudset.

Maskin- og redskabsproducenterne fik frie hænder til at løse opgaven, og resultatet af indsatsen kan ses på Græsland 22, hvor plancher ved hver enkelt parcel går i dybden med resultatet.

Længere åbningstid

Tidspunktet for arrangementet er klokken 9-21, og dagen deles op i to, så der midt på dagen bliver god mulighed for at besøge de mange udstillere, dykke yderligere ned i faglige emner og få stillet sulten i madteltet.

Arrangørerne af Græsland 22 er Danske Maskinstationer & Entreprenører, DLF, Elmegården i Frederiks samt Maskinbladet.

rich-media-1
Program for Græsland 22
rich-media-2
Oversigtskort for kørende maskiner.