Lyt til artiklen:

Jordfordeling på plads: Nyt lavbundsprojekt tættere på mål

00:00
Hastighed: ???x
02:42

Abonnementsartikel

Mellem Viborg og Randers har 208 hektar jord skiftet ejer. Målet er et klima-lavbundsprojekt, der skal sikre en CO2-reduktion svarende til 500 danskeres årlige klimaaftryk.

I starten af december skiftede 208 hektar jord ejer i Nørreådalen mellem Viborg og Randers.

Jordfordelingen er en vigtig milepæl i et stort statsligt klima-lavbundsprojekt i området, der skal sikre CO2-reduktioner svarende til 500 danskeres klimaaftryk.

Det skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Vand sænker CO2-udledning

Når jord, der er rig på kulstof, bliver drænet, så iltes jorden, og dermed udleder jorden drivhusgasser som blandt andet CO2.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Genskaber man den naturlige hydrologi på drænede arealer, så jorden igen bliver permanent eller periodevis vådere, bremses CO2-udledningen, fordi jorden ikke længere iltes.

Vand kan derfor siges at være supervåbenet i klima-lavbundsprojekterne, der grundlæggende handler om at tage kulstofholdige landbrugsjorder ud af drift og hæve vandstanden på arealerne for at reducere landbrugets udledning af klimagasser.

Stor tak til lodsejerne

Den indkøbte jord i Nørreådalen skal både bruges til selve projektet og til byttejord uden for området, som skal bruges i den næste jordfordeling.

Forud for jordfordelingen blev der drukket mange kopper kaffe på besøg hos de 55 lodejere i projektområdet. Det er nemlig deres ønsker, der danner grundlag for både denne og kommende jordfordelinger.

- Vi er utroligt glade for, at den første jordfordeling nu er lykkedes. En kæmpe tak skal lyde til jordfordelingsplanlæggerne fra Landbrugsstyrelsen og de mange involverede lodsejere for den store velvillighed og det gode samarbejde, der nu har sikret en aftale, der lover godt for både natur og klima, siger projektleder i Naturstyrelsen, Martin Nissen Nørgård.

Også Landbrugsstyrelsen har været glade for både processen og resultatet:

- Nøglen i vores arbejde er frivillighed, og derfor er det opløftende at opleve, hvordan lodsejerne generelt er gode til at se løsninger, der ikke alene giver bedre landbrugsdrift, men også gavner naturen, siger fuldmægtig i Landbrugsstyrelsen Terese Fosen-Kyed.

Klar til næste fase

Med første jordfordeling i hus er næste skridt nu endnu en jordfordeling, inden realiseringen af klima-lavbundsprojektet i Nørreådalen forventes at gå i gang i foråret 2023.

Helt konkret vil der ved realiseringen ske en ændring af områdets afvanding ved at sløjfe eller hæve bunden i områdets mange grøfter og dræn.

Derudover genslynges flere af de mindre vandløb, og landbrugsdriften ekstensiveres. Det betyder, at området bliver mere vådt, og CO2 tilbageholdes i jorden.