Abonnementsartikel

For Per Bonefeld fra Mindebjerg på Als var det en brand på ejendommen, der i 2006 fik ham til at overveje fremtiden. Overvejelser der førte til, at han afviklede svineproduktionen og begyndte en ny tilværelse som landbrugsrådgiver hos Nordea

Med 100 hektar ager, en svineproduktion med 250 dyreenheder og en storslået udsigt ud over havet syd for Als, levede Per Bonefeld for et par år siden den landmandstilværelse, som han altid havde drømt om.

Derfor var det også naturligt for ham, at han efter en brand på ejendommen i 2006, benyttede lejligheden til at søge om tilladelse til at føje endnu en længe til de eksisterende bygninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilladelsen blev givet. Men den ændrede situation havde sat nogle tanker i gang.

Skulle han som 43-årig foretage nogle massive investeringer, som han ret beset kun havde 15 år til at afskrive. Og hvad ville ejendommen være værd til den tid?

Situationen blev drøftet med banken – og endte med, at han blev tilbudt et uddannelsesforløb og et job som landbrugsrådgiver hos Nordea.

Efter nøje overvejelser tog han imod tilbuddet. En beslutning som han ikke har fortrudt.

- Det har givet mig en række udfordringer og muligheder, som jeg trives rigtig godt med – og skulle jeg en dag fortryde, er situationen ikke anderledes, end at jeg stadig har muligheden for at starte svineproduktionen op igen, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Beliggenhed afgørende

At ejendommens beliggenhed har haft stor betydning for beslutningen lægger Per Bonefeld ikke skjul på.

- Ejendommen ligger 400 meter fra – og 23 meter over – havet, og med en storslået udsigt ud over vandet, vil ejendommen helt klart også være attraktiv for købere uden tilknytning til landbruget. Og da vores tre piger ikke umiddelbart er interesseret i at drive ejendommen videre, har det også haft betydning for vores overvejelser, fortæller Per Bonefeld.

- Med til forklaringen hører også, at området vi bor i er et af de områder i landet, hvor der er flest sommerhuse, og at kommunen har store planer for turismen i området.

- Hvis ejendommen lå længere inde på øen, og hvis vi vidste, at en af børnene ville overtage ejendommen, så havde vi formentlig handlet anderledes, siger han.

Holder alle døre åbne

- Indtil videre har jeg bestemt ikke fortrudt mit valg. Det har dog været vigtigt for mig at sørge for at holde så mange døre som muligt åbne. Det har vi gjort ved at fastholde værdierne i jorden, som vi på intet tidspunkt har overvejet at afhænde. Samtidig har vi stadig bygge- og produktionstilladelsen, hvilket gør, at vi i princippet kun har valgt noget til, og ikke har valgt noget fra, siger Per Bonefeld og fortsætter:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Med den udvikling vi oplever i området og i erhvervet, tror jeg, at vi om 15 år vil være fuldt ud lige så godt stillet ved at drive jorden og opretholde værdierne uden en svineproduktion - som vi vil være stillet ved at foretage de nødvendige investeringer, der skal til for at opretholde en moderne og tidssvarende svineproduktion.

- Og selvom fravalget af tilværelsen som svineproducent – i hvert fald for en periode – har krævet nøje overvejelser, så har jeg bestemt ikke fortrudt – og jeg oplever en stor glæde ved, at den erfaring, jeg har opbygget som landmand, også kan bruges i andre sammenhænge, siger Per Bonefeld.