Lyt til artiklen:

Insektsensorer undersøger biodiversitet i CA-dyrkningssystemer

00:00
Hastighed: ???x
02:44

Abonnementsartikel

Insektsensorer fra FaunaPhotonics bliver en del af Syngentas flerårige projekt GRObund, der undersøger forskellige dyrkningssystemer indenfor reduceret jordbearbejdning. Målet er at blive klogere på niveauet af biodiversitet.

Måling af biodiversitet er nu blevet endnu en dimension i Syngentas flerårige projekt, hvor dyrkningssystemer testes under forskellige klimatiske- og jordbundsforhold geografisk fordelt i Danmark.

Det sker ved hjælp af insektsensorer, der er udviklet af FaunaPhotonics.

Det skriver Syngenta i en pressemeddelelse.

- Vi er rigtig glade for at have FaunaPhotonics med i projektet til at hjælpe med at levere nogle mere konkrete data og resultater på biodiversitet. Og ikke mindst til at undersøge, om vi på sigt kan se forskelle fra arealet med traditionel jordbearbejdning til CA-dyrkning, og hvilke forskelle, der er tale om, siger Carina Christine Skovmøller, chef for bæredygtighed, Public Affairs & kommunikation ved Syngenta Nordic.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

De tre sensorer er opsat hos projektets testlandbrug i Holstebro. Her er der placeret en sensor i hvert af de tre dyrkningssystemer. Sensorerne er en teknologi, der er udviklet af FaunaPhotonics.

24 timer i døgnet anvendes lyssensorer til at indfange den aktuelle aktivitet på flyvende insekter, der flyver tæt forbi sensoren. Derudover kan sensoren identificere nogle specifikke arter - både skadegørere såsom bedebladlus og rapsjordlopper og bestøvere som honningbier og humlebier.

- Vi ved, at jordbearbejdning påvirker jordboende organismer, - både skadedyr og nyttedyr. Mange flyvende insekter har også tilknytning til jorden i nogle udviklingsstadier og derfor er det interessant at undersøge insektaktiviteten ved forsøgsparcellerne. Eksempelvis forekomsten af skadedyr, nyttedyr og flyvetidspunkter og sammenholde det med målt angrebsgrad i afgrøden. Det kan, på sigt give mere viden til brug for optimering af bekæmpelsesbehov og skadetærskler, siger Annette Vibeke Vestergaard, Landskonsulent, Jord og dyrkningssystemer, Seges.

De data, der indsamles, kan derfor give en forståelse af, hvordan insektaktiviteten aktuelt ser ud i marken, hvornår de forskellige insekter er aktive, og hvordan biodiversiteten ændrer sig over en given periode i de forskellige dyrkningssystemer. Og på den måde blive klogere på biodiversitet og undersøge mulige sammenhænge mellem biodiversitet og conservation agriculture.

- Vi ser det som et rigtigt spændende projekt og er spændt på at følge med i dataen. Med de CA-dyrkede parceller håber vi på sigt at kunne se en øget insektaktivitet. Specielt i ydersæsonerne, fordi insektfaunaen, der lever i jorden, har haft mulighed for at blive boende i den ikke-pløjede jord, siger Ea Hørsving, biolog ved FaunaPhotonics.