Lyt til artiklen:

Organisationer i brev til Prehn: Mere biodiversitet kræver attraktive rammer

00:00
Hastighed: ???x
05:10

Abonnementsartikel

En stribe organisationer går nu sammen i to fælles breve til Rasmus Prehn og EU-kommissionen.

En række organisationer er gået sammen om et fælles opråb til fødevareminister Rasmus Prehn(S) og EU-kommissionen.

Organisationerne vil med brevene adressere de udfordringer, som de mener, den nye CAPs biodiversitetstiltag skaber.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det skriver Landbrug og Fødevarer i en pressemeddelelse.

Afsender på begge breve er udover Landbrug & Fødevarer også Danmarks Biavlerforening, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Skovforening, Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet og Økologisk Landsforening.

- Den nye landbrugspolitik har et øget fokus på biodiversitet. Derfor er det vigtigt, at rammene for indsatsen udformes på en måde, der både gør det let og attraktiv for landmænd at indgå i ordningerne samtidig med, at der sikres de bedste forudsætninger for biodiversiteten. Desværre lægges der op til nogle uhensigtsmæssige rammer i forbindelse med de nye regler, som vi derfor nu forsøger at gøre både EU-kommissionen og Fødevareministeren opmærksom på, siger Lone Andersen.

- Det er blandt andet dybt problematisk, at man fra Kommissionens side lægger op til, at nogle af de nye tiltag, der etableres for biodiversiteten ikke må afgræsses- specielt når eksperterne peger på, at netop ekstensiv afgræsning er helt centralt for at sikre den gode natur. Derfor håber vi, at de fælles henvendelser kan være med til at sikre disse muligheder fremover, siger hun.

- Det er glædeligt, at vi kan finde sammen med så mange andre organisationer, på tværs af interesser og i fællesskab, kan arbejde for at de nye regler bliver gennemført mere hensigtsmæssigt. Vi er blandt andet helt enige om, at det er vigtigt at det bliver så enkelt som muligt for landmændene både at leve op til at kravene i landbrugspolitikken og at gøre en frivillig indsats for at styrke natur og biodiversitet i det åbne land, siger hun.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs hele brevet herunder.

Kære Rasmus Prehn En styrkelse af biodiversiteten er en central del af EU's landbrugspolitik fra 2023 - 27. Det forudsætter, at de rammer, der tilvejebringes gennem landbrugspolitikken, udformes på en måde, der både gør det let og attraktiv for landmænd at indgå i ordningerne samtidig med, at der sikres de bedste forudsætninger for biodiversiteten.

I forhold til de seneste udspil til hhv. GLM 8, bruttoarealmodel og Eco-scheme for biodiversitet og bæredygtighed, har vi identificeret nogle forhold, som desværre vil kunne have en negativ betydning for biodiversiteten.

Flere af disse forhold skyldes de rammer, som fastlægges fra EU, og vi har derfor i fællesskab rettet henvendelse til EU-kommissionen for at gøre opmærksom på disse forhold.

Vi håber, at man fra Fødevareministeriets side er enige i disse udfordringer som fremgår af vedlagte brev, og at du og dine medarbejdere vil arbejde for, at disse ting ændres fremadrettet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et helt afgørende spørgsmål i forhold til de nye rammer for biodiversitet i landbrugspolitikken er at sikre størst mulig enkelhed og gennemskuelighed.

Som de forskellige ordninger ligger nu, er vi oprigtigt bekymrede for, at det bliver endog meget komplekst at agere i for landmændene, og vi vil på det kraftigste opfordre til, at ministeriet er meget påpasselig med tolkninger af de bestemmelser, der er formuleret af EU, som kan hindre en indsats for biodiversiteten.

Vi vil samtidig opfordre til, man i udformningen af de danske ordninger medtænker gode muligheder for rådgivning af landmanden og størst mulig samordning af de enkelte tiltag.

Samtidig vil vi i fællesskab opfordre til, at der ses på, hvordan der gennem de kommende ordninger kan arbejdes med størst muligt incitament i forhold til at sikre, at eksisterende natur og landskabselementer i landbrugslandet opretholdes og udbygges. For eksempel ved, at nye småbiotoper og lign., der lægges op ad eksisterende natur og landskabselementer, såsom levende hegn, markveje eller markskel, belønnes med højere, større eller attraktive omregningsfaktorer. Det bør også omfatte kombinationer af midtmarkstiltag der sikrer komplette levesteder i dyrkningsfladen.

Endelig vil vi også opfordre til, at der fra centralt hold sikres, at der sker en monitering af effekterne af de nye ordninger og muligheder for biodiversitet i agerlandet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kun på den måde kan det sikres, at målene om en styrkelse af biodiversiteten opnås - evt. gennem en løbende tilpasning af ordningerne. Vi foreslår også, at der ses på muligheden for evt. at etablere et eller flere pilotprojekter, hvor der fra fagligt og videnskabeligt hold ses på, hvordan de forskellige tiltag i landbrugspolitikken kan spille sammen på landskabsmæssig skala, og derigennem sikre de bedst mulige effekter for natur, biodiversitet og landbrug, samt et heterogent landbrugsland.

Med venlig hilsen Formand Arne Henriksen Danmarks Biavlerforening Formand Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund Direktør Lars Midtiby Danmarks Naturfredningsforening Formand Egon Østergaard Dansk Ornitologisk Forening, Birdlife Denmark Næstformand Niels Otto Lundstedt Dansk Skovforening Direktør Britta Riis Dyrenes Beskyttelse Bestyrelsesmedlem Flemming Torp Friluftsrådet Viceformand Lone Andersen Landbrug & Fødevarer Formand Hans Erik Jørgensen Økologisektionen, Landbrug & Fødevarer Formand Per Kølster Økologisk Landsforening