Abonnementsartikel

Halvdelen af de braklagte arealer blev i 2008 indraget til agerjord igen. Men nogle steder i landet er der taget mere brak ind, andre steder mindre.

Det er Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, der har lavet oversigten over den geografiske fordeling af brakarealer og udyrkede arealer i 2007 og 2008.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Oplysningerne skal bidrage med basismateriale til vurderinger af de effekter, braklægningens ophør kan have på natur og miljø og give myndighederne et fagligt styrket grundlag for at sætte ind over for eventuelle negative konsekvenser af braklægningspligtens ophør, skriver fakultetet.

Inddragningen af brakjorden blev mulig, da EU’s ministerråd for et år siden traf beslutning om, at den såkaldte jordudtagningsprocent skulle fastsættes til nul i forbindelse med såningen i efteråret 2007 og foråret 2008.

Kornmanglen og de stigende kornpriser var en af årsagerne til, at landmændene i praksis har genopdyrket brakjorden, men det har vist sig, at det fra område til område er meget forskelligt, om jorden er brugt til kornafgrøder eller til grovfoder.