Lyt til artiklen:

Varslingssystem skal hjælpe gartnerier mod svampeangreb

00:00
Hastighed: ???x
03:02

Abonnementsartikel

Nyt udviklingsprojekt vil udvikle et varslingssystem, som kan advare mod skadelige svampesporer i gartnerier. Derved kan der sættes tidligt ind, og brugen af sprøjtemidler kan reduceres.

Teknologisk Institut skriver i en pressemeddelelse, at instituttet står i spidsen for et nyt projekt, hvori man vil udvikle et varslingssystem, der kan hjælpe gartnerier med at beskytte mod skadelige svampesporer.

Angreb fra svampesporer opdages normalt først, når det er så omfattende, at planterne begynder at rådne.

- Vi har både sensorspecialister, materialekemikere, svampeeksperter og molekylærbiologer involveret i opgaven, som er særdeles udfordrende. Det skyldes, at luften i et gartneri i forvejen er fyldt med partikler af forskellig slags. Derfor er det ikke nogen let opgave at identificere gråskimmel, som er den svampeart, vi jagter i projektet, fortæller sensorspecialist og faglig projektleder Thor-Bjørn Ottosen fra Teknologisk Institut.

Målet er at udvikle en lille detektorkasse bestående af to dele: Dels en partikeltæller, der i realtid måler antal og størrelse på de partikler, der svæver rundt i gartneriet og ind i detektorkassen. Når partikeltælleren registrerer partikler på størrelse med svampesporer, lukkes de videre ind i kassen til en såkaldt biosensor.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- I biosensoren sidder der peptider, en slags mikroskopiske fangarme, som skal kunne klæbe til gråskimmelsporer og intet andet. Peptiderne sidder på en form for vægt på størrelse med nogle få sandkorn, kaldet en cantilever. Når vægten bliver tynget af gråskimmelsporer, går svampealarmen i gartneriet, forklarer molekylærbiolog og seniorspecialist Majbritt Hauge Kyneb, Teknologisk Institut.

Detektoren bliver udviklet hos Senmatic A/S, der er specialiseret i styringsteknologier til gartnerier, mens cantilever-teknologien leveres af sensorspecialisten AmiNIC Aps. Peptiderne udvikles på Teknologisk Institut, mens Aarhus Universitet står for kontrolmålinger af mængden af sporer i gartnerierne.

- Vi ser gode muligheder for at kunne hjælpe vores kunder, gartnerne, med at undgå svampeangreb, hvis vi kan tilbyde dem en automatisk og tidlig alarmering om forhøjede sporeniveauer, fortæller produktchef Mads Winther fra Senmatic A/S

Skal gøre gartnerier grønnere

Målet med projektet er ikke kun at mindske de store udbyttetab, som gartnerier risikerer ved svampeangreb. Den nye teknologi skal også mindske behovet for at bruge fungicider, altså svampedræbende midler. Det glæder kvalitets- og miljøchef Merih G. Tesfamicael fra Odense-gartneriet PKM A/S, der deltager i projektet.

- Vi glæder os over udsigten til at kunne bruge færre sprøjtemidler. Det vil både medvirke til at gøre gartneriet grønnere og mindske risikoen for, at svampesporerne udvikler resistens over for de midler, der bruges.

Hvis det lykkes at udvikle varslingssystemet, vil det være det første af sin art i verden. Det kan bane vejen for andre detektionssystemer rettet mod luftbårne skadevoldere, for eksempel andre plantesygdomme, allergifremkaldende pollen og husdyrsygdomme.